พบรายชื่อ “นายตำรวจระดับสูง” ถือหุ้นใหญ่ โครงการ “โรงไฟฟ้านาบอน” หลังชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้อง SEA

พบรายชื่อ “นายตำรวจระดับสูง” ถือหุ้นใหญ่ โครงการ “โรงไฟฟ้านาบอน” หลังชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้อง SEA 

ชาวบ้านนาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 13 ครัวเรือน ออกมาชุมนุมเรียกร้องหน้าทำเนียบรัฐบาล ทวงสัญญาด้านผลกระด้านส่ิงเเวดล้อม ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเอกชนได้ทำการกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านไป

โดย Brand Inside ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัทเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงไฟฟ้านาบอน คือ 

“บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (ACE) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทย”  ซึ่งมีโรงงานไฟฟ้าชีวมวล, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน, โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

มีผู้ถือหุ้น คือ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ ถือหุ้นจำนวน 2,282,528,920 คิดเป็นร้อยละ 22.43  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ลำดับต่อมา นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา  ถือหุ้นจำนวน 2,088,884,200 คิดเป็นร้อยละ 20.53 (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2565 / อ้างอิง https://www.ace-energy.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/major-shareholders )

ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 

ทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท / 10,975,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ทุนชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท / 10,175,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น) 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา