บริษัทจะดึงคนเก่งเข้ามาทำงานได้อย่างไร? อ่านบทสัมภาษณ์ Robert Walters ประเทศไทยแบบ exclusive

ในโลกยุคที่การแข่งขัน แย่งตัวคนเก่งจากทุกสารทิศ บริษัทต่างๆ (โดยเฉพาะในไทย) จะต้องปรับตัวอย่างไรในยุคที่คนเก่งเป็นของหายาก แต่จำเป็นต่อการเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตในระดับสากล

Brand Inside สัมภาษณ์ ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้อำนวยการจาก Robert Walters ประเทศไทย บริษัทจัดหางานด้านผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว

ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้อำนวยการจาก Robert Walters ประเทศไทย
ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้อำนวยการจาก Robert Walters ประเทศไทย

บริษัทจะดึงคนเก่งเข้ามาทำงานได้อย่างไร?

จากข้อมูลและสถิติที่ Robert Walters ได้ทำการสำรวจและรวบรวมมาพบว่า 74% ของผู้สมัครที่มีความสามารถสูงจะคำนึงถึงความก้าวหน้าในสายงาน (Career progression) กล่าวคือ ผู้สมัครจะมองถึงโอกาสของการเติบโตในองค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรที่มี movement อยู่เสมอจะได้เปรียบมากกว่า เพราะจะสามารถดึงดูดคนเก่งๆ หน้าใหม่ๆ ในตลาดได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่มีการเปลี่ยนหัวเรือเป็นเวลานาน

นอกจากนั้น หากเป็นองค์กรต่างชาติที่เข้ามาเปิดทำการในไทย หากต้องการผู้สมัครที่มีความสามารถสูงที่เป็นคนในท้องถิ่น ต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่า บริษัทไม่ได้จำกัดพื้นที่หรือโอกาสในตำแหน่งงานสูงๆ ไว้สำหรับคนของตัวเองหรือสัญชาติตัวเองเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาในไทย ถึงที่สุดแล้ว กลุ่มคนที่เป็นที่ต้องการสูงที่สุดของตลาดคือ “คนไทยที่มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ” เพราะคนกลุ่มนี้ได้ทั้งทักษะ ได้ทั้งภาษา และมีความเข้าใจบริบทของสังคมอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการดึงคนเก่งเข้ามาในองค์กร ได้แก่ รายได้ การทำงานที่ยืดหยุ่นในองค์กร รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการทำ HR Marketing ที่บริษัทยุคใหม่ต้องใส่ใจให้มากขึ้น

แล้วบริษัทจะรักษาคนเก่งไว้ได้อย่างไร?

การจะรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้ ต้องบอกว่า “เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญ”

การเปรียบเทียบเงินเดือนเพื่อในตลาดผ่านการทำ Salary Survey เป็นสิ่งที่องค์กรต้องทำเป็นประจำและสม่ำเสมออยู่แล้ว หรือหากไม่ทำด้วยตนเอง บริษัทอาจจะจ้างองค์กรที่ทำเรื่องนี้ในตลาดอย่างเชี่ยวชาญมาดูแล เพราะนอกจากจะมีข้อมูลเอาไว้ดึงคนเก่งๆ ในตลาดแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมให้รักษาคนเก่งๆ ในองค์กรไว้ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม Robert Walters ระบุว่า หลายองค์กรคงทำส่วนนี้อยู่แล้ว แต่ทำได้ละเอียดและแม่นยำแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่นอกเหนือจากเรื่องเงิน ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานในองค์กรที่ไม่มีลำดับชั้นต่ำสูงมากจนเกินไป และการทำงานที่มีระบบที่ดีในองค์กร

Office Work

หน้าที่ของ HR ในโลกยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร?

ต้องบอกว่า HR ในยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก ย้อนไปสัก 10 ปีที่แล้ว หลายๆ องค์กรและบริษัทอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าของ HR

  • แต่ในยุคนี้ การจะดึงคนเก่งๆ เข้ามาในองค์กร หน่วยงานที่สำคัญของทุกบริษัท คือ HR

เมื่อสำคัญในวันที่โลกเปลี่ยน HR ในยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยจะต้องลดงาน operation ให้เหลือ 40% แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆ แนะนำให้ outsource งาน operation ให้บริษัทข้างนอกมาดำเนินงานในส่วนนี้ โดยเฉพาะเรื่องเอกสารหรือการดูแลเรื่องจิปาถะในองค์กร เพราะ HR ในโลกยุคใหม่ควรจะเอาพลังเหลือไปทุ่มกับการพัฒนาคนในองค์กร รวมถึงค้นหาผู้สมัครที่มีความสามารถในตลาดให้มาร่วมกับองค์กร

สำหรับองค์กร ปั้นคนเก่าให้เก่ง กับดึงคนใหม่เก่งๆ อะไรสำคัญกว่ากัน?

อย่างแรกก็ต้องดูว่า คนเก่าที่รับเข้ามาในตอนแรกมีความยืดหยุ่น (flexible) ในการปรับตัวมากน้อยแค่ไหน และการจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรต้องการเปลี่ยน คนเก่าที่อยู่มานานอาจจะไม่อยากเปลี่ยน ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จ้างคนใหม่อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่า แต่ถ้าคนเก่าพร้อมจะเปลี่ยน ก็ต้องดูว่าเพิ่มทักษะอะไรได้บ้าง ก็จะเดินหน้าไปด้วยกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบริษัท

Office Work

สรุป

บริษัทจะดึงคนเก่งๆ เข้ามาทำงานในบริษัทได้ จะต้องทำให้ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงเห็นความชัดเจนของความก้าวหน้าในสายงาน โดยในส่วนนี้บริษัทที่มี movement บ่อยๆ จะได้เปรียบมากกว่า ในขณะเดียวกันเรื่องของรายได้ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดและรักษาคนเก่งๆ ไว้ในองค์กรด้วย นอกจากนั้นในโลกการทำงานยุคใหม่ สายงาน HR ก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของทุกบริษัทเพื่อดึงคนเก่งๆ เข้ามาในองค์กร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา