กองทุน RMF ที่ช่วยปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติเพื่อให้สอดรับกับทุกสถานการณ์การลงทุน

investment1

วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจเลือกลงทุนใน RMF นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าลดหย่อนภาษี ยังมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญมากจากการเลือกลงทุนใน RMF คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่ด้วยเงื่อนไขของการลงทุนใน RMF ที่ต้องทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องและจะครบกำหนดขายได้ก็เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปทำให้ผู้ลงทุนหลายท่านมักไม่อยากจะเลือกลงทุนผ่าน RMF นอกจากนี้ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายยังกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุน ลังเล ที่จะลงทุนใน RMF เนื่องจากไม่มั่นใจว่าการตัดสินใจเลือกลงทุนเหมาะกับสถานการณ์หรือไม่ อีกทั้งไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารเพื่อการพิจารณาปรับสัดส่วนการทุนให้เหมาะสม วันนี้เรามีกองทุน RMF ที่ช่วยจัดการปรับสัดส่วนการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะกับทุกสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันมานำเสนอ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF)

กองทุนเปิด UIFRMF เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust – Class USD Dist ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนและเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยทำการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกพร้อมกับทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาด

ทีมงานและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารกองทุนหลัก

กองทุนหลักถูกบริหารจัดการด้วยทีมงาน UOB Asset management พร้อมทั้งทีมงานจาก Wellington Management ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนมาอย่างยาวนานมาเป็น Sub-Managers สำหรับสินทรัพย์ที่กองทุนสามารถเลือกลงทุนได้มีตั้งแต่หุ้น ตราสารหนี้ ไปจนถึงการลงทุนทางเลือกเช่นกองทุนอสังหาริมทรัพย์(REITs) หลักทรัพย์ต่าง ๆ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน กองทุนใช้กลยุทธ์ all-weather strategy โดยจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมทางเศรษฐกิจและจัดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุนเป็นหลัก

rmf-for-invest-1
ที่มา: Wellington Management

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

จากข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 กองทุนลงทุนอยู่ในหุ้น 45.13% ตราสารหนี้ 39.45% เงินสด 15.43% เงินลงทุนโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 56.58% รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น 4.24% ฮ่องกง 2.69% และอังกฤษ 2.35% หากแบ่งตามกลุ่มการลงทุน แบ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงิน 19.81% กลุ่มสินค้าบริโภค 10.50% กลุ่มสื่อสาร 8.89% และสำหรับ Top10 บริษัทที่ลงทุนได้แก่ Johnson & Johnson, Verizon Communications, Centurylink Inc เป็นต้น

 rmf-for-invest-2

ที่มา: http://www.uobam.com.sg/uobam/assets/pdfs/fundfact/p_incomefocustrust_usd.pdf

rmf-for-invest-3

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 อยู่ที่ 7.14%

rmf-for-invest-4

ที่มา: http://www.uobam.com.sg/uobam/assets/pdfs/fundfact/p_incomefocustrust_usd.pdf

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุน

เนื่องจากกองทุน UIFRMF เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เนื่องจากกองทุนจะมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ความเสี่ยงที่เกิดจาก(Market Risk) ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความเสี่ยงของประเทศที่เข้าไปลงทุน (Country Risk) ความเสี่ยงจากการนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ (Repatriation Risk) และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม และช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบัน ยกเว้น ไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากการขาย (Front-end fee) ค่าธรรมเนียมจากการซื้อคืน (Back-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee) แต่มีค่าธรรมเนียม 0.25% สำหรับการสับเปลี่ยนออกไปกองทุน RMF ภายใต้การบริการของ บลจ. อื่น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง และสำหรับท่านใดที่สนใจลงทุนในกองทุน UIFRMF ในช่วง IPO สามารถติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือ สามารถติดต่อโดยตรงกับทาง บลจ.ยูโอบีได้ในช่วงวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559 หลังจากพ้นช่วงเวลา IPO ท่านยังสามารถซื้อ UIFRMF ได้ตามปกติทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

rmf-for-invest-5

ที่มา: https://media.tmbbank.com/uploads/document/file/media/2094_file_th_160929122645.pdf

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทุนที่กำลังตัดสินควรทำความเข้าใจเงื่อนไขและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และเนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไข และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน RMF ให้ดีก่อนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

UIFRMF Presentation: https://media.tmbbank.com/uploads/document/file/media/2094_file_th_160929122645.pdf

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ: https://media.tmbbank.com/uploads/document/file/media/2095_file_th_160929122713.pdf

Fact Sheet United Income Focus Trust – Class USD http://www.uobam.com.sg/uobam/assets/pdfs/fundfact/p_incomefocustrust_usd.pdf

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

ณัฐ เลิศมงคล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล ภารกิจของ ณัฐ ใน BrandInside.asia คือ การนำทุกท่านเข้าสู่โลกของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยการให้ความรู้พร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด ให้ท่านได้เห็นถึงข้อดี โอกาส ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม