ผลสำรวจชี้ 13% ของพนักงานห้างค้าปลีกไม่โอเคกับนายจ้าง ถึงขั้นคิดอยากฆ่า!

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง พบว่าอุตสากรรมค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งวงการที่น่าเศร้าใจที่สุดในการทำงาน

Photo : Shutterstock

จากการศึกษาของ Vivatic องค์กรอิสระในการสำรวจด้านการตลาด ได้ทำการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,200 คน เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ในการทำงานของลูกจ้างกับนายจ้าง เพื่อดูว่าวงการไหนที่มีทัศนคติต่อนายจ้างแย่มากที่สุด

ผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง หรือ 52% บอกว่าตัวเองเกลียดงานที่ตนเองทำอยู่ เหตุผลหลักมาจากเจ้านายนั่นเอง และมีจำนวน 1 ใน 10 ของคนกลุ่มนี้มีความคิดถึงขนาดอยากฆ่านายจ้างเลยทีเดียว

โดยกลุ่มที่มีทัศนคติ หรือความสัมพันธ์กับนายจ้างแย่ที่สุดก็คือ กลุ่มคนงานก่อสร้าง มีสัดส่วนถึง 22% ที่มีความคิดอยากฆ่านายจ้าง

ส่วนวงการค้าปลีกนั้นก็ติดโผในอันดับที่ 4 พนักงานในอุตสากรรมนี้สัดส่วน 13% มีความสัมพันธ์ยอดแย่กับนายจ้างจนคิดอยากจะฆ่านายจ้างของตนเอง

ยังไม่พอ… ผลสำรวจยังบอกอีกว่าพนักงานค้าปลีกมีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับงานมากที่สุด โดยเกือบ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเกลียดงานที่ตัวเองทำอยู่

ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของตัวลูกจ้างกับนายจ้างนั้น พบว่า 23% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่สนใจเจ้านายของตัวเองเท่าไหร่นัก 41% บอกว่าเขามักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเจ้านายในที่ทำงาน และ 45% มองว่าเจ้านายเป็นคนแปลกหน้า

ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง การที่พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดี รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อเจ้านายนั้น ต้องมีเหตุอะไรที่ให้พวกเขารู้สึกเช่นนั้น โดยถ้าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี กิ้ย่งช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

องค์กรอาจจะต้องคิดหาแนวทางในการเพิ่มความสัมพันธ์กับพนักงานให้ดีขึ้น อย่างเช่น การเพิ่มสวัสดิการให้ดีขึ้น หรือการจัดฝึกอบรมต่างๆ เพื่อปรับทัศนคติของแต่ละคน องค์กรจำเป็นต้องลงทุนในส่วนนี้มากขึ้น เพราปัจจัยเรื่องคนเป้นสิง่ที่สำคัญในการทำธุรกิจอย่างมากในยุคนี้

ลองคิดดูว่าถ้าองค์กรลงทุนในส่วนนี้ ย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เป็นได้

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Ratinun Chaiwiboolvech | Content Editor | Marketing | Retail | Media | Liverpool ratinun.tk@gmail.com