“อย่าด่วน Reskill ถ้ายังไม่รู้จัก Learning Skill” สนทนากับอริญญา เถลิงศรีแห่ง SEAC ทักษะที่จะทำให้อยู่รอดในโลกอนาคต

การจะอยู่รอดในโลกอนาคตจำเป็นต้องมี “ทักษะใหม่ๆ” ที่จำเป็น เนื่องจากทักษะเก่าๆ ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้ว และโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดที่โลกการทำงานได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นไปอีก

คำถามคือ ในฐานะคนทำงาน บุคคลทั่วไป หรือองค์กร จะปรับตัวให้พร้อมสำหรับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

Brand Inside สัมภาษณ์ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC โดยตั้งคำถามว่า ทักษะอะไรที่จำเป็นต่อโลกอนาคต และสิ่งที่เราเรียกกันว่า “ทักษะแห่งโลกอนาคต” เอาเข้าจริงแล้ว มันคืออะไรกันแน่

โควิดคือตัวเร่งที่ทำให้ต้องปรับทักษะเร็วขึ้น

กระแสการปรับทักษะทั้ง Reskill และ Upskill มีมาก่อนหน้าวิกฤตโควิด แต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดทำให้เราต้องปรับทักษะให้เร็วขึ้นไปอีก

เหตุผลเป็นเพราะหลายๆ สิ่งที่เราเคยทำในอดีตไม่ได้ตอบโจทย์โลกในอนาคตอีกแล้ว โลกของการทำธุรกิจทุกวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนทั้งสิ้น

สำหรับสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ถือว่ามีการให้ความรู้ (educate) เรื่องของการปรับทักษะค่อนข้างมาก โดยในสื่อใหม่ออนไลน์ทั้งหลาย แต่โดยภาพรวมในการนำไปปฏิบัติถือว่าสังคมไทยยังค่อนข้างช้า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย เมื่อมองในแง่อัตราเร่งของการปรับทักษะในการทำงานและนำไปปฏิบัติจริง (take action) สำหรับสังคมไทยยังถือว่าตามหลังอยู่มาก

เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ สำหรับคนทำงานชาวไทย สิ่งสำคัญคือต้องรีบปรับทักษะ ไม่ใช่ในแง่ของการตระหนักรู้ แต่คือการลงมือปฏิบัติ นำเอาทักษะใหม่ๆ ไปใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อถึงที่สุดแล้ว จะทำให้ “เรา” ยังเป็นคนสำคัญของโลกอนาคต เนื่องจากมีการปรับปรุงทักษะของตนเองอยู่เสมอ

Workplace

Reskill & Upskill สำคัญแน่ แต่อย่าลืม Learning Skill

อุปสรรคและปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทยคือ “ระบบการศึกษา” ที่ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่เรียนรู้เป็น การศึกษาไทยมุ่งแต่สอนให้เราศึกษาไปเรื่อยๆ เท่านั้น

“การศึกษาไม่เท่ากับการเรียนรู้” เพราะการศึกษาคือการท่องจำเพื่อให้รู้โดยไม่สนว่าจะนำเอาสิ่งนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ ในขณะที่การเรียนรู้หรือพูดให้ชัดคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มันหมายถึง การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น วันนี้สนใจอะไรสักเรื่อง เปิด YouTube เข้าไป ก็ต้องเรียนรู้ได้ เพราะประเด็นสำคัญคือ การเรียนรู้ในโลกยุคนี้ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่จำกัดรูปแบบอีกต่อไปแล้ว

ดังนั้น พูดได้เลยว่า ในประเด็นการปรับทักษะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึง Reskill และ Upskill ขั้นแรกเราต้องเริ่มที่ Learning Skill เสียก่อน เพราะ Learning Skill คือวิธีคิด (mindset) สำคัญที่จะทำให้เราไม่หยุดเรียนรู้ เรียนรู้ที่ไหนก็ได้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ทักษะที่สำหรับโลกอนาคต คือการพร้อมรับต่อความไม่แน่นอน

ในโลกที่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน เราต้องล้มแล้วลุกขึ้นเร็ว

“เราต้องมีทั้ง Resilience และ Agility ล้มแล้วลุกเร็ว โลกในอนาคตไม่มีแล้วสิ่งที่เรียกว่า ทำไปแล้วต้องถูกต้องทั้งหมด เพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราจึงต้องมีวิธีคิดที่กล้าทดลองอย่างรวดเร็ว และหากผิดพลาดเราต้องเรียนรู้อย่างเร็ว หรือหากไม่เกิดผลก็กล้าที่จะเปลี่ยนแผน หนึ่งในทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในอนาคตคือ kill idea หรือการกล้าล้มแผน/ความคิดเดิมๆ แล้วมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่ เรื่องนี้สำคัญมากๆ”

หนทางแห่งการ Reskill & Upskill ของคนทำงานในศตวรรษที่ 21

ถ้าอยากฟังวิธีการ Reskill, Upskill รวมถึงการ Learning Skill อย่างละเอียดและเจาะลึกมาขึ้น สามารถมาฟังได้ที่งาน Brand Inside Forum 2020: New Workforce ในหัวข้อ Skills for 21st Century Workforce กับสปีกเกอร์ที่มีประสบการณ์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน อย่าง SEAC โดย อริญญา เถลิงศรี และ ภคพรรค์ วัลลศิริ จาก Gallup ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา