Working Woman ฟังทางนี้ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในการทำงานสูงที่สุด

รู้หรือไม่ สตรีไทยมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานสูงที่สุดเป็นอันดับสองด้วยคะแนน 62.7 ตามหลังฟิลิปปินส์เพียง 2.8 จุด

Mastercard (มาสเตอร์การ์ด) ได้เผยผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) โดยผลสำรวจจากดัชนีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งทางด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า

ดัชนีนี้เป็นการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีคะแนนทางด้านผู้ประกอบการสตรีสูงที่สุด โดยประเทศไทยติดหนึ่งในสิบอันดับต้น และถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้

ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง แต่ติด 10 อันดับด้านโอกาสที่เจ้าของกิจการจะเป็นผู้หญิง

ดัชนีแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทยถูกขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย โดยผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่และ/หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ในภาพรวม ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนำโดยประเทศนิวซีแลนด์ (ครองอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 74.4) ประเทศแคนาดา (ครองอันดับสอง ด้วยคะแนน 72.4) และประเทศสหรัฐอเมริกา (อันดับสาม ด้วยคะแนน 69.9) โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสภาพที่เกื้อหนุนให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น มีชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีการปกครองและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ โดยรวมแล้ว กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงจึงมีแนวโน้มที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงทางด้านความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน

มาร์ตินา ฮันด์-เมฌอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของ Mastercard บอกว่า ผู้หญิงมีความคิดและเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งทางธุรกิจ แม้ว่าอคติทางวัฒนธรรมจะยังคงมีอยู่ในสังคมก็ตาม ดัชนีนี้เผยให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจของผู้หญิงในแต่ละภูมิภาคนั้นมีอัตราและรูปแบบของพัฒนาการที่แตกต่างกัน

• สิงคโปร์ (90.6) นิวซีแลนด์ (89.5) และ แอฟริกาใต้ (86.7) มีคะแนนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงที่สุดหากมองในแง่ของโอกาสการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

• ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า อย่าง เวียดนาม (อันดับ 4 ด้วยคะแนน 86.6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 10 ด้วยคะแนน 82.3) และ อินโดนีเซีย (อันดับ 11 ด้วยคะแนน 82.0) มีคะแนนสูงเกินความคาดหมาย ทั้งนี้ เป็นเพราะตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มสูงในเรื่องของการกู้ยืมหรือการออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

• กลุ่มตลาดเศรษฐกิจรายได้สูงมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากที่สุด ตลาดในกลุ่มนี้รวมถึง สิงคโปร์ (83.3) นิวซีแลนด์ (82.6) และ ฮ่องกง (82.2)

ที่มา: Mastercard

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา