เปิด 5 สายงานเด่นที่รับเด็กจบใหม่ ป.ตรี งานขายมาอันดับหนึ่ง

JobThai.com เปิดข้อมูลงานที่รับเด็กจบใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก โดยงานขายยังคงมาอันดับหนึ่ง เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

ภาพจาก shutterstock

JobThai.com เว็บไซต์หางาน สมัครงาน เปิดเผยข้อมูลงานทั่วประเทศที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี พบว่ามีจำนวนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15,000 อัตราต่อเดือน โดยสายงานขายเปิดรับเด็กจบใหม่มากที่สุด

ทางเว็บไซต์ได้ทำการวิเคราะห์รวบรวมจากฐานข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2561 พบว่ามีงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 อัตราต่อเดือน โดยมีประเภทงานที่น่าสนใจเปิดรับมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้

 1. งานขาย จำนวน 3,972 อัตรา คิดเป็น 26.47%โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
 • Sales/AE มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท
 • Telesales มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท
 1. งานบริการลูกค้า จำนวน 1,804 อัตรา คิดเป็น 12.03% โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
 • Call Center มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น มีผลสอบ Toeic 600 ขึ้นไป หรือผลวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 18,000 – 25,000 บาท
 • พนักงานต้อนรับ มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 14,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ (TOPIK 3 ขึ้นไป) เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 35,000 บาท
 1. งานธุรการ/จัดซื้อ จำนวน 975 อัตรา คิดเป็น 6.50% โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
 • ธุรการทั่วไป มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท
 • ประสานงานขาย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท

4.งานด้านเทคนิค จำนวน 951 อัตรา คิดเป็น 6.34% โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ

 • ช่างเทคนิค มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 20,000 บาท แต่ถ้ามีทักษะเฉพาะทาง เช่น สามารถซ่อมแผงวงจรได้ หรือมีพื้นฐานการติดตั้งลิฟท์ เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 20,000 – 25,000 บาท
 • ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท
 1. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ จำนวน 866 อัตรา คิดเป็น 5.77%โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
 • ฝ่ายผลิต/โรงงาน มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 16,000 – 20,000 บาท
 • ควบคุมคุณภาพ (QA/QC/QM) มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจะได้เงินเดือนสูงขึ้นถึง 25,000 บาท

นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่มีงานเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล คิดเป็น 79.55% ตามมาด้วยภาคตะวันออก คิดเป็น 8.61%

โดยจังหวัดที่มีงานมากที่สุด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญของประเทศ และเป็นพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงมีความต้องการของแรงงานสูง ปิดท้ายด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 6.30% โดยจังหวัดที่มีงานมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรราชธานี ตามลำดับ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา