สรรพากร คุย ธปท. ก.ล.ต. รับฟังเอกชน เรื่องภาษีคริปโท ย้ำยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

สรรพากรชี้ เร่งหารือ ธปท. ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน หาแนวทางการคิด ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ย้ำ ‘ยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชน’

จากประเด็นร้อนแรงที่กรมสรรพากรประกาศเก็บภาษีกำไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซี 15% จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อเช้าวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กรมสรรพากร เร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดคำนวณภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

โดยล่าสุด กรมสรรพากรออกมามีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ โดยชี้ว่า กำลังเร่งหารือในประเด็นการเก็บภาษีกำไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนย้ำยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและทุกฝ่าย

PayPal Cryptocurrency
A new service from PayPal allows its customers to buy, hold and sell cryptocurrency directly from their PayPal account.

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมสรรพากรกำลัง เร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2565” 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางกรมสรรพากร ได้เร่งหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการ ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและทุกฝ่ายเป็นสำคัญ” 

กรมสรรพากรประกาศเพิ่มเติมว่า “ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา การลงทุนและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี ของประเทศไทย มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสำหรับผู้เสียภาษี และกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและประมวลผลต่างๆ มาโดยตลอด”

“แต่ต้องยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งทางกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการ เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดีกรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็น ศูนย์กลาง (Taxpayer – Centric) จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครองหรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศต่อไป”

เข้าถึงประกาศฉบับเต็มโดยกรมสรรพากรได้ที่นี่: https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2565thai/news13_2565.pdf

ที่มา – กรมสรรพากร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา