เติมน้ำมันได้สุขภาพดี PTTOR ลงทุนร้านโอ้กระจู๋ ปั้นสาขาในปั๊ม เพิ่มช่องทางใหม่ให้เกษตรกร

PTTOR เข้าลงทุนหุ้น 20% ของ โอ้กระจู๋ แบรนด์ร้านอาหารสุขภาพ ต่อยอดกลยุทธ์ขยายช่องทางพัฒนาธุรกิจค้าปลีกอาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งนำร้านดังกล่าวมาอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

ptt or

OR เดินหน้าลงทุนกิจการใหม่

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR แจ้งว่า บริษัทต้องการเดินหน้ากลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเติบโตจากภายนอกเพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาว เน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพ และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ล่าสุด OR เข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เจ้าของร้านอาหารสุขภาพโอ้กะจู๋ โดย OR เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ตั้งเป้าขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋เพิ่มเติมในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station รวมถึงการจำหน่ายอาหารแบบ Grab & Go ผ่านร้าน Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือ

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผู้ปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ และ ร้าน Cafe Amazon ซึ่งมีจำนวนสาขาถึงกว่า 3,000 สาขา

สำหรับบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ได้เริ่มธุรกิจปลูกผักสวนครัวในปี 2553 ก่อนขยายมาทำร้านอาหารโอ้กระจู๋ในปี 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนปี 2560 ขยายสาขามายังกรุงเทพ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 14 สาขา ส่วนเงินทุนที่บริษัทได้จะนำไปใช้ขยายธุรกิจเช่นการนำเทคโนโลยี Smart Farm มาใช้งานเป็นต้น

สรุป

เป็นอีกการเคลื่อนไหวสำคัญของ OR เพราะการเข้าลงทุนในร้านโอ้กระจู๋ครั้งนี้ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์การรุกตลาดค้าปลีกได้เป็นอย่างดี ทั้งเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจที่ไม่ต้องพึ่งแค่สถานีบริการน้ำมัน แต่คือการนำสถานีบริการน้ำมันไปต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆ

อ้างอิง // PTT OR

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา