ปตท. ตั้งบริษัทใหม่: อินโนบิก นูทริชั่น INNT มุ่งทำธุรกิจโภชนาการอาหาร

เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด (INNT) ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง (INBL) จำกัด บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

PTT INNT

โดยตั้งเป้าทำธุรกิจโภชนาการ (Nutrition) ทั้งในส่วนของโภชนเภสัช (Nutraceutical) ทำธุรกิจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เน้นให้เหมาะกับบุคคลแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการรวมทั้งเพื่อป้องกันโรคและโภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางด้านโภชนาการ โดยจะพัฒนาสูตรสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและสูตรสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค

โดยการจัดตั้งบริษัทดังกล่า สอดคล้องตามกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ในกลุ่มธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา