บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT Digital) จัดงาน GC I-SERV by ServiceNow Go-Live Celebration

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT Digital) จัดงาน GC I-SERV by ServiceNow Go-Live Celebration เพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จในการติดตั้งระบบ IT Service Management (ITSM) และ IT Operation Management (ITOM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Enterprise IT Service ที่ PTT Digital ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริหารจัดการงานบริการด้าน IT อย่างครบวงจรของกลุ่ม ปตท. ให้กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) โดยมี คุณนภัทร นภินธากร Managing Director บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวขอบคุณพร้อมแสดงความยินดีกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในฐานะลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นใน PTT Digital 

งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณ ฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ Senior Vice President สายงาน Transformation Excellence (TFE), GC กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการ รวมถึงการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ คุณวริสร์ โอวัฒนา Country Manager บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด (ServiceNow) และ คุณพูนวิทย์ อุชชิน, Head of Sales บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (Fujitsu Thailand) ได้กล่าวขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในฐานะ IT Partner Solution พร้อมนำเสนอข้อมูล Roadmap การดำเนินงานปี 2024 สำหรับโครงการ I-SERV Project by ServiceNow โดยคุณ สมุจจ์ ถนัดสร้าง, Sales Director บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด (ServiceNow)

สำหรับโครงการนี้ PTT Digital ร่วมกับ Fujitsu Thailand ติดตั้งระบบ ServiceNow ในโมดูล ITSM ซึ่งเป็นระบบการจัดการบริการด้าน IT อย่างครบวงจรในที่เดียว โดยครอบคลุมตั้งแต่การทำ Incident Management, Problem Management, Request Management, Change and Release Management และ IT Asset Management ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการให้บริการ IT ให้รวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะการให้บริการได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง โมดูล ITOM ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานด้าน IT ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูและระบบ IT ขององค์กรให้สามารถเห็นภาพรวมของการดูแล และให้บริการอุปกรณ์ IT ที่มีการใช้งานทั้งองค์กร แสดงการทำงานเป็นแบบ Real Time เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา แนวโน้มของปัญหา ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ IT ในองค์กรได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

โดยการขึ้นระบบครั้งนี้ สอดคล้องกับ ITIL Framework หรือ Information Technology Infrastructure Library ซึ่งเป็นมาตรฐานการให้บริการด้าน IT ระดับสากล ปิดท้ายงาน Go-Live ครั้งนี้ด้วยการมอบของที่ระลึก และพูดคุยเพื่อขอบคุณทีมงานจากทุกฝ่ายที่ทุ่มเทและผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการดูและให้บริการด้าน IT ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์