ปตท.-Delta ลงนาม MOU ร่วมศึกษาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบนิเวศ อุปกรณ์ และแบตเตอร์รี่สำหรับการชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า 

การร่วมมือกันในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมในอนาคต

โดยผู้ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้มีดังนี้ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Mr. Jackie Chang ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ Mr. Curtis Ku ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และโซลูชั่นพลังงานทดแทน เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และรถยนต์แห่งยุคอนาคต ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) และ Thailand 4.0 ซึ่งเดลต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำภายในประเทศไทย อาทิเช่น ปตท. เพื่อเล็งสร้างธุรกิจต่อยอดนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน