PTG องค์กรยุคใหม่ที่ใครก็อยากทำงานด้วย | brand inside executive

อยู่ดี มีสุขคำที่เรียบง่ายแต่ความหมายลึกซึ้ง

และเป็นแนวทางที่ PTG Energy ต้องการสร้างให้กับพนักงานทุกคน

brand inside executive ชวนมาพูดคุยกับ ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ Executive Vice President ของ PTG Energy เกี่ยวกับการ Transformation ให้ PTG Energy เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และน่าทำงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ในยุคแห่งการ Disrupt องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวให้อยู่รอดและเติบโตต่อไป ในอีกทางหนึ่งก็ต้องดึงดูดคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้วย ซึ่ง PTG Energy เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่น่าจับตามอง

นอกจากพนักงานจะอยู่ดี มีสุขแล้ว ยังส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกค้า พันธมิตร และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์