PTG Energy หนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ยืนยันด้วยรางวัลจาก HR Asia 2 ปีซ้อน

คนรุ่นใหม่จะมองหาองค์กรที่น่าทำงานด้วย จะเริ่มต้นจากมองหาสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าองค์กรนั้นน่าทำงานด้วยจริงๆ และหนึ่งในนั้นคือ การได้รับรางวัลจาก HR Asia ​​สื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมาช่วยการันตีว่านี่คือ องค์กรที่โดดเด่นเรื่องทรัพยากรบุคคล

ptg energy

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นองค์กรธุรกิจด้านพลังงานของไทยที่ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” หรือ Best Company to Work for in Asia Awards 2022 จาก HR Asia และได้ถึง 2 ปีซ้อน ต้องบอกว่างานนี้ไม่ธรรมดา เพราะเป็นการตอกย้ำว่านี่คือ องค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่อง “คน” อย่างแท้จริง ทำอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ

เพราะทุกองค์กรล้วนขับเคลื่อนด้วย “คน” ทั้งสิ้น รางวัลนี้จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญประการหนึ่ง

ptg energy

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ PTG กล่าวว่า นโยบายของบริษัทในความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากราภายในองค์กรในทุกมิติ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ เพราะเชื่อมั่นว่าการจะขับเคลื่อนองค์กรในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย “คน” คือปัจจัยสำคัญที่สุด

และการได้รับรางวัลนี้ 2 ปีซ้อน เป็นเครื่องยืนยันว่า PTG เดินมาถูกทางและทำตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการทั้งหมดจนเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ทำผ่านค่านิยมการทำงาน 4 ด้าน คือ BEST ประกอบด้วย

B- Breakthrough the Limit ทลายข้อจำกัด ก้าวข้ามอุปสรรค
E- Embrace Empathy มองเห็นใจผู้อื่น ใส่ใจทุกความต้องการ
S- Succeed Together เชื่อมต่อทุกคุณค่า สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน
T- Cultivate Trust เติมเต็มความไว้วางใจ

ptg energy

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นได้มีการเติบโต เป็นการรักษาคนเก่ง และดึงดูดคนมีความสามารถเข้ามา เป็นหลักสูตร Talents Development ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพกับงานที่ท้าทายได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย หรือ Best Company to Work for in Asia Awards 2022 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน คือเครื่องพิสูจน์ถึงการมุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกปัจจุบัน โดยเชื่อว่าองค์กรต้องดูแลพนักงานทุกคนบนความหลากหลายอย่างเท่าเทียมให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี และทั้งหมดจะสะท้อนไปสู่การเป็นองค์กรที่ดี และสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างดีเช่นกัน

รางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย หรือ Best Company to Work for in Asia Awards 2022 นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องคนแล้ว ยังเป็นการยืนยันถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา