น้ำมัน PT รุกนอนออยล์มากขึ้น! ซื้อกิจการ Coffee World ในไทย มูลค่ารวม 205 ล้านบาท

เราได้เห็นการขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทพลังงานน้ำมัน มาสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับพลังงานน้ำมันดั้งเดิม หรือที่เรียกว่านอนออลย์ (Non-Oil) ล่าสุดน้ำมัน PT ก็ได้รุกเข้าสู่ธุรกิจนอนออยล์มากขึ้น โดยซื้อกิจการเชนร้านกาแฟดัง Coffee World

ร้านกาแฟ Coffee World (ภาพจาก Facebook Coffee World Thailand)

โดยวันนี้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เตรียมเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ GFA รวมเป็นเงิน 205 ล้านบาท

พีทีจี ระบุว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ PT อาทิ ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สนามบิน ฯลฯ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

ปัจจุบันพีทีจีมีแบรนด์ร้านกาแฟอยู่แล้วชื่อว่า กาแฟพันธุ์ไทย เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน PT

ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ในเครือ PTG (ภาพจากเว็บไซต์ PTG)

สำหรับบริษัท จี เอฟ ไอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) โดยมีแบรนด์ในมือ อาทิ Coffee World, New York 5th Av. Deli, Cream & Fudge และ Thai Chef Express

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา