งานโครงสร้าง หรือ งานโครงการ คอนกรีตสำเร็จรูปจาก Pros Concrete คือ คำตอบ

ทุกวันนี้งานโครงสร้าง ฐานราก เสา ผนัง พื้น หรือแม้กระทั่งอาคารสำเร็จรูป เลือกใช้คอนกรีตสำเร็จรูป หรือ Precast เพื่อเชื่อมั่นในความแข็งแรงทนทาน มากกว่าการหล่อที่หน้างาน

ขณะที่ในงานโครงการ บ้านเดี่ยว ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการออกแบบ ทาวน์โฮม ที่มีความหลากหลาย รวมถึง คอนโดมีเนียมทั้งแบบ Low Rise และ High Rise ที่ความแข็งแกร่ง หมายถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ก็เลือกใช้คอนกรีตแบบ Precast เช่นเดียวกัน

และ Pros Concrete เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานที่สุด

PROSPERITY CONCRETE ประสบการณ์ 18 ปีการันตีของจริง

PROSPERITY CONCRETE หรือ Pros (พรอส) เป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีสินค้าครอบคลุมทุกประเภท โดยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี แม้จะอยู่ในต่างจังหวัดแต่คุณภาพและมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

และด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี ผ่านการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้งานมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ได้คอนกรีตสำเร็จรูปที่แข็งแรงทนทาน สามารถหล่อสำเร็จรูปจากโรงงาน และนำไปประกอบที่หน้างานได้สะดวกรวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา

นี่คือสิ่งที่การันตี ความเป็นที่หนึ่งตัวจริงในคอนกรีตสำเร็จรูปของ Pros อย่างชัดเจน

วิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ ให้บริการเพื่อธุรกิจยั่งยืน

นอกจากมาตรฐานในกระบวนการทำงาน อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า Pros มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานที่ได้รับการยอมรับ คือ ระบบรอยต่อในโครงสร้างสำเร็จรูป (Socket) ซึ่งได้รับการรับรองและจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ Pros ยังเน้นการพัฒนาธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน งานทุกชิ้นต้องผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง มีบริการออกแบบชิ้นส่วนและโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบสถาปัตยกรรมหรือตามความต้องการของลูกค้าที่ถูกต้องแม่นยำ ทุกขั้นตอนติดตามผลได้ เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

Pros มีบริการขนส่งสินค้าถึงหน้างาน รวดเร็ว ตรงเวลา รับประกันการขนส่ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ไม่ได้เน้นเรื่องผลกำไร

ปิดท้ายด้วย การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานจะสร้างความสุขในการทำงาน  ต่อยอดให้เกิดผลงานที่ดี และสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

สรุป

การเลือกคอนกรีตสำเร็จรูป มาใช้เป็นโครงสร้างของบ้านและอาคาร ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปีของ Pros การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต และใส่ใจบุคลากร คือสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.pros-concrete.com/ หรือ https://www.facebook.com/prosperity.concrete/


Brand Inside จัดงานสัมมนา Brand Inside Forum 2020: New Workforce ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ และการจัดการ “คน” ขององค์กรรุ่นใหม่ๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จาก SCB, AIS, dtac, กลุ่มเซ็นทรัล, SCG, Sea Group, SEAC, Gallup ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

รายละเอียดดูได้จาก http://go.eventpop.me/Brandinsideforum2020

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์