ครม. เห็นชอบ “บ้านดีมีดาวน์” ลดภาระผ่อนดาวน์ 50,000 บาท 1 แสนราย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เรื่อง ทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจระดับฐานราก การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย 

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (คนกลาง)ภาพจากกระทรวงการคลัง

โดยมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง 

  • รัฐสนับสนุนเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย 
  • ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี
  • เป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย 
  • เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด 
  • ระยะเวลาโครงการ 27 พฤศจิกายน-31 มีนาคม 2563
บ้านดีมีดาวน์ ภาพจาก Pixabay

อยากร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ต้องทำยังไง

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com วันที่ 11 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563 (กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยินยอมให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ) ตรวจสอบโดยกรมการปกครอง กรมสรรพากร NCB และ ITMX

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ที่คุณสมบัติผ่าน จะได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก กรมการปกครอง จะตรวจสอบการมีตัวตนตามฐานข้อมูล กรมสรรพากร จะตรวจสอบว่าอยู่ในระบบฐานภาษีและมีรายได้ปีละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท 

ขั้นตอนที่ 3 สถาบันการเงิน พิจารณาคำขอกู้ อนุมัติเงินกู้และดำเนินการจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบหากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 ระบบตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” นี้ กับ NCB และ ITMX ตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน, ตรวจสอบวันจดจำนองกับ NCB, ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX

ขั้นตอนที่ 5 โอนเงิน 50,000 บาทเข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลัก

ขั้นตอนที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินโอน

สนใจติดต่อสอบถาม “มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย” โทร 02-739 020 ต่อ 3234

ที่มา-ทำเนียบรัฐบาล 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา