ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ให้พรินซิเพิล อยู่เคียงข้าง เป็นตัวช่วยเรื่องการลงทุน

ช่วงเวลาวิกฤตโควิด-19 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมทางการเงินของคนเป็นจำนวนมาก การลงทุนเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น คนจำนวนไม่น้อยเรียนรู้ว่า การทำงานหารายได้เพียงช่องทางเดียวไม่เพียงพอ แต่การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว จะเป็นหลักประกันสำคัญของชีวิต

แต่หลายคนก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนที่ดีพอ ทางออกคือ เลือกลงทุนกับบริษัทหรือสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและมั่นใจได้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล (Principal Asset Management)

บลจ. พรินซิเพิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระยะยาว

ความผันผวนของเศรษฐกิจในปีนี้ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น นี่คือจุดที่พรินซิเพิล เข้าใจเป็นอย่างดี 

หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับชื่อพรินซิเพิล ซึ่งถือเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับคนไทย แต่ด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนที่ยาวนานทั่วโลก ทำให้พรินซิเพิล เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งโควิด-19 ความผันผวนของตลาดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่นักลงทุนต้องการคือ การช่วยเหลือ คำแนะนำเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ พัฒนาเป็นแนวคิดที่เรียกว่า By Your Side ซึ่งเป็น Global Theme ของ พรินซิเพิล ในปีนี้ และพัฒนาเป็นแนวทางในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

3 จุดเด่นของพรินซิเพิล

จาก By Your Side หรือ “เคียงข้างทุกการลงทุน” ได้ต่อยอดเป็น 3 จุดเด่นที่แตกต่าง ประกอบด้วย

1. Global Brand: องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการลงทุน ได้รับมาจาก Principal Financial Group บริษัทที่ก่อตั้งมากว่า 140 ปี อยู่ใน Top Fortune 500 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนระดับโลก รวมกับทีมงาน Fund Manager ในสาขาประเทศไทย ที่รู้ความต้องการของคนไทย ทำให้เชื่อมั่นในการบริหารกองทุน โดยมีการันตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม จาก Morningstar Thailand Fund Awards ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ 3 ปีติดต่อกัน (2561-2563)

2. Quality of Products: ผลิตภัณฑ์กองทุนมีจุดเด่นด้าน Asset Allocation บริหารด้วยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดพอร์ตการลงทุน เช่น กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED) การันตีคุณภาพด้วย Morningstar ratings 4 ดาว (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) เป็นกองทุนรวมที่เน้นสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ ทองคำ ฯลฯ สามารถบริหารพอร์ตท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวนได้อย่างคล่องตัว โดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ตลาดมีความผันผวนไม่แน่นอนสูง ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่ปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีให้กับกองทุน

3. Anywhere Anytime: พรินซิเพิล พร้อมอยู่เคียงข้างนักลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยช่องทางดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption 

แอปพลิเคชัน Principal TH แอปสำหรับลูกค้ากองทุนรวม ที่ช่วยในการเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปได้ แนะนำกองทุนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของลูกค้า ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุน และ ติดตามข้อมูล ผลการดำเนินงานและ NAV ของกองทุน

พิเศษ! ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการ* กับกองทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD-E) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (PRINCIPAL SET50-E) ประเภทหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) เมื่อลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH เท่านั้น

*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play

แอปพลิเคชัน Principal Provident Fund แอปสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. พรินซิเพิล สามารถติดตามมูลค่า NAV อัตราผลตอบแทน YTD สับเปลี่ยนแผนการลงทุน เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ดูข้อบังคับกองทุนและรายละเอียดการลงทุน วางแผนการเกษียณด้วยโปรแกรม Plan WISE Retire WELL

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store

สรุป

การลงทุนมีความเสี่ยง นอกจากการศึกษาข้อมูลการลงทุนแล้ว การเลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ คือปัจจัยสำคัญ และ พรินซิเพิล คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระยะยาวระดับโลก ที่จะช่วยสร้างโอกาส ความมั่นคง ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการลงทุน ที่หลากหลาย เพื่อให้นักลงทุนมีชีวิตที่ดีขึ้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
www.principal.th
โทร. 026869595

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/กอง PRINCIPAL iGOLD มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน/เครื่องมือ หรือ โปรแกรม การคำนวณเงินออมเพื่อวัยเกษียณแบบออนไลน์ (Plan WISE Retire WELL) เป็นเพียงตัวเลขจำลองการลงทุน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

Copyright @ 2020 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ :

  1. เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา