มาทำความรู้จักกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ กองทุนที่ลงทุนในแบรนด์ระดับโลก

มาทำความรู้จักกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ กองทุนที่ลงทุนในแบรนด์ระดับโลก ถ้าหากจะหากองทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จัก เป็นบริษัทที่สามารถสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินในขณะนี้กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์นับเป็นหนึ่งในกองทุนที่เป็นหนึ่งทางเลือกของการลงทุน

Brand Inside จะพามาทำความรู้จักกับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ กองทุนนี้ว่ามีความน่าสนใจเช่นไร และตอบโจทย์นักลงทุนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนรวมไปถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในช่วงนี้ได้อย่างไร

โดยกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ นี้จะลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund (กองทุนหลัก) เพียงแค่กองทุนเดียว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทระดับโลกต่างๆ มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีธุรกิจที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำของตลาด มีงบการเงินที่ทีมผู้จัดการกองทุนของ Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited เชื่อว่าบริษัทที่ลงทุนจะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทน ที่ยอดเยี่ยมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสด รายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงรายได้ที่เติบโตสม่ำเสมอ

แบรนด์ในนิยามของ Morgan Stanley Investment Management

ลงทุนในแบรนด์ที่รู้จัก แถมใช้ทุกวัน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภค ซึ่งผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เป็นหลัก ถือว่าเป็นการลงทุนแนว Defensive เหมาะกับสภาพตลาดและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยกองทุนได้ลงทุนในบริษัทที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ผู้บริโภครับรู้ถึงบริษัทเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น L’Oréal ที่มีแบรนด์ลูกในเครือบริษัทอีก เช่น Maybelline, Garnier แม้แต่ Lancôme ฯลฯ และรวมไปถึง Unilever และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นผู้นำทางด้านสินค้าและบริการ ซึ่งมีการแข่งขันถือว่ารุนแรงน้อยกว่า
เหมือนมีป้อมปราการป้องกันอีกชั้น

นอกจากนี้การที่มีแบรนด์ที่ดียังทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากกว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันอีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้นทาง BrandZ ได้ทำบทวิเคราะห์ถ้าหากนักลงทุนได้ลงทุนในบริษัทที่มีแบรนด์ที่เข้มแข็ง ยังให้ผลตอบแทนในรอบ 10 ปีดีกว่าลงทุนในดัชนี S&P 500 มากด้วย

Loreal
L’Oréal มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามหลากหลายชนิด และหลากหลายแบรนด์ (ภาพจาก Shutterstock)

มารู้จักบริษัทที่กองทุนลงทุน

กองทุนหลักของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ จะลงทุนในบริษัทชั้นนำ ที่เรารู้จักกันดี เช่น Unilever Microsoft, Coca-Cola หรือแม้แต่ Visa เป็นต้น แต่ยังมีบริษัทอื่นๆ ที่เป็นบริษัทที่มีแบรนด์ชั้นนำ ที่กองทุนลงทุน ตัวอย่างเช่น

 1. Reckitt Benckiser ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจากอังกฤษ เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ ที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็น ถุงยางอนามัย Durex ยาอม Strepsils ผลิตภัณฑ์กำจัดขน Veet หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่าง Vanish หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Dettol
 2. Accenture บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก
 3. SAP บริษัทเจ้าของระบบวางแผนทรัพยากรจากประเทศเยอรมัน มีลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำให้ความเชื่อมั่นและ เป็นลูกค้าของ SAP
 4. Baxter International บริษัทผลิตยาและเครื่องมือแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเน้นผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้นๆ เช่น โรคไต โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia) เป็นต้น
 5. Experian บริษัทชื่อดังที่ให้บริการข้อมูลชั้นนำ เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลสำหรับธุรกิจเพื่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ

จะเห็นได้ว่ากองทุนได้ลงทุนในบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ดีกองทุนนี้มีการลงทุนในหุ้นของบริษัทบุหรี่ เช่น Philip Morris International ฯลฯ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น Heineken เป็นต้น เป็นสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญ

Vanish
Vanish 1 ในผลิตภัณฑ์ของ Reckitt Benckiser (ภาพจาก Shutterstock)

ผู้บริหารกองทุนมีประสบการณ์มายาวนาน

สำหรับ Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited นั้นมีประสบการณ์การบริหารเงินทุนมากว่า 40 ปี และมีกองทุนที่บริหารหลากหลายกองทุน ขณะที่ผู้บริหารกองทุนนั้นมีประสบการณ์ในด้านการลงทุน
ส่วนใหญ่แล้วมีอายุการทำงานเกิน 10 ปีขึ้นไป สำหรับบริษัทที่เลือกลงทุน ทีมงานจะเลือกบริษัทที่มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เลียนแบบได้ยาก เช่น แบรนด์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยเฉพาะการเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าได้ บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ฉะนั้นแล้วจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทต่างๆ ที่กองทุนลงทุนถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ส่งผลให้กองทุนหลักมีผลตอบแทน นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (มิถุนายน 2551 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 11.2% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน MSCI World Net Index ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6.7% ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนนับจากต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 22.7% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI World Net Index ที่ให้ผลตอบแทน 17.6% (ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund ผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2551 – 
31 กรกฎาคม 2562
Source: Morningstar Data as of Jul 2019 (ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

กองทุนนี้น่าสนใจอย่างไร

วิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้กล่าวว่า เราประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวจากความกังวลในผลกระทบจากสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อและมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Geopolitics) รวมถึงปัจจัย BREXIT อังกฤษประกาศแยกตัวจากยุโรปที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังโดนปรับประมาณการลดลง ไม่ว่าจะเป็นส่งออก ท่องเที่ยว รวมไปถึงการเบิกจ่ายภาครัฐ

แต่เป็นที่สังเกตว่าราคาสินทรัพย์เกือบทุกประเภทกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำทำให้การลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงมีความน่าสนใจ โดยจากการประเมินมูลค่า (Valuation) หุ้นในกลุ่ม Defensive หรือหุ้นในกลุ่มที่มีค่าความผันผวนต่ำ ยังคงอยู่ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาว ทำให้เป็นโอกาสดีที่จะเปิดตัวกองทุนใหม่ที่เน้นลงทุนในหุ้น Defensive โดยเลือกกองทุนมานำเสนอเพราะว่า เชื่อมั่นใน Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนหลัก ที่มีกลยุทธ์เด่นในการลงทุน คือ

 1. เน้นลงทุนในหุ้น Defensive เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่มีความผันผวน
 2. ลงทุนในธุรกิจที่เป็นแบรนด์ระดับโลกในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 3. กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีและสม่ำเสมอ และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Ratings
 4. บริหารกองทุนโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการลงทุน นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในกลุ่ม The 1st quartile fund และได้รับรางวัล Equity Manager of the Year 2019 (ที่มา : Morgan Stanley Investment Funds “MS INVF” Global
  Brands Fund Presentation. Data as of Jun 2019 Morningstar Rating of Master
  Fund as of July 2019)

นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีการปรับพอร์ตที่น้อยมาก เน้นถือยาว และย้อนกลับไป 10 ตั้งแต่วิกฤติการเงินคือรายได้ของบริษัท ที่ลงทุน ซึ่งเหมาะแก่สภาพตลาดที่มีความไม่แน่นอนอย่างเช่นในปัจจุบัน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ Principal Global Brands Fund (PRINCIPAL GBRAND) กองทุนนี้จะเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 5-13 กันยายน 2562 สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02-686-9595 หรือที่เว็บไซต์ www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม

ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Morning Star Copyright @ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้  

 1. เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา