ปรีดี ดาวฉาย ลาออกจากกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยแล้ว

ปรีดี ดาวฉาย ได้ทำหนังสือลาออกจากกรรมการและกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปรีดี ดาวฉาย

ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ปรีดี ดาวฉาย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด และได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ปรีดี ดาวฉาย เริ่มตำแหน่งที่ธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ปี 2525 โดยมีตำแหน่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2544 และเลื่อนตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ในปี 2547 และท้ายที่สุดได้ขึ้นเป็น กรรมการผู้จัดการ ในปี 2556 จวบจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะมีประกาศการลาออก

นอกจากนั้นแล้ว ปรีดี ดาวฉาย ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ เช่น กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายกสมาคมธนาคารไทย ฯลฯ ด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com