โรงพยาบาลพระรามเก้า ‘PR9’ แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย เคาะราคา IPO ที่ 11.60 บาท

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยแพทย์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารโรงพยาบาลพระรามเก้า และที่ปรึกษาทางการเงิน นำโดย นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ ‘PR9’ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 180 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นสำหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ที่ราคา 11.60 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพระรามเก้ายังแต่งตั้ง 3 บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา