เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ปลอดภัยระดับ Food Grade มั่นใจได้ในความปลอดภัย ทางออกลดขยะพลาสติกที่ได้ผลจริง

การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราแน่นอนว่าพลาสติกคือสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ขวดน้ำดื่ม ฯลฯ ในทางกลับกัน ก็เกิดเป็นปัญหาได้เช่นกัน หากไม่มีการจัดการที่ดี ซึ่งรีไซเคิลคือหนึ่งในทางออก และจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นตั้งแต่การคัดแยกอย่างถูกวิธี

ปัจจุบันกระแสของการใช้พลาสติกรีไซเคิลเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคให้การสนับสนุนแบรนด์ที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ พลาสติกรีไซเคิล PCR หรือ Post-Consumer Recycled Resin ซึ่งเป็นการนำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว ผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

คำถามสำคัญคือ พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะมีความปลอดภัยขนาดไหน นำกลับมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มจะดีจริงหรือไม่

สำหรับประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้ประกอบการธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ถือเป็นผู้นำในเรื่องนี้ มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมทุนกับ ALPLA ผู้ประกอบการธุรกิจเคมีภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิลในระดับโลก ก่อตั้ง ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ตั้งอยู่ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) ภายใต้แบรนด์ InnoEco

โรงงานแห่งนี้ วัตถุดิบทั้งหมด 100% เป็นพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลในหลายจังหวัด ตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้ครบวงจรในหลายจังหวัด เช่น ระยอง นครปฐม และจังหวัดอื่นๆ 

อีกทั้งมีการนำ “GC YOU เทิร์นแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยจัดการ ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง เพื่อส่งต่อให้กับโรงงาน ENVICCO ไปทำการคัดแยกและทำความสะอาด ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก จนกลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

พลาสติก PCR ของ ENVICCO ในปัจจุบัน สามารถผลิตได้ 2 ประเภทคือ เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET เกรดสัมผัสอาหาร ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกและล้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการอัดรีดกระบวนการกำจัดสิ่งเจือปน และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ จนออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพระดับ Food Grade ไร้สารเจือปน สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารได้ แม้ว่าสีที่ได้จะเข้มขึ้นเล็กน้อย เพราะผ่านความร้อนในการฆ่าเชื้อ แต่ก็ยังคงใสสะอาดเมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติก PCR ทั่วไปในตลาด และที่สำคัญคือผ่านการรับรองโดย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยไม่มีข้อจำกัดด้านความหนาของบรรจุภัณฑ์ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) จึงมั่นใจได้แบบ 100% ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนี้เมื่อนำผลิตสำหรับใส่น้ำดื่มหรืออาหาร มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบกลับได้ถึงแหล่งที่มาของพลาสติกใช้แล้ว (Traceability) โดยทุกลอตการผลิตของ ENVICCO สามารถตรวจสอบกลับไปถึงแหล่งที่มาของพลาสติกใช้แล้วที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ว่าถูกเก็บรวบรวมมาจากบริเวณใดในประเทศไทย จึงสามารถยืนยันได้ว่าเม็ดพลาสติกของ ENVICCO เป็นเม็ดพลาสติก PCR 100% ซึ่งในปัจจุบันได้มีแบรนด์เครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ในระดับสากลให้การตอบรับ และใช้เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET เกรดสัมผัสอาหารมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีจำหน่ายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

พลาสติก PCR อีกประเภท คือ เม็ดพลาสติก InnoEco PCR HDPE เกรดสำหรับบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกและล้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการอัดรีด และกระบวนการกำจัดกลิ่น จนออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสีสม่ำเสมอและไม่มีกลิ่น สามารถนำไปหลอมขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน 

ส่วนที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ InnoEco PCR PET พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพระดับ Food Grade เรียกว่ามั่นใจได้ 100% เพราะผ่านการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก และได้รับการตอบรับจากแบรนด์นระดับโลกนำไปผลิตภัณฑ์ใช้จริงแล้ว ขณะที่ส่วนของ InnoEco PCR HDPE ก็สำคัญ เพราะผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้านก็ต้องมีความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

ทั้งหมดเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัย และเป็นการช่วยลดขยะพลาสติก ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน การใช้พลาสติกรีไซเคิลยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยกำลังการผลิตของโรงงาน ENVICCO ที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้สูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และ เม็ดพลาสติก InnoEco PCR HDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี ทำให้สามารถช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทยได้มากกว่า 60,000 ตัน/ปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 8.32 ล้านต้น

เห็นแบบนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราก็มั่นใจ พร้อมเทใจให้กับแบรนด์สินค้าที่ใช้ของดี แล้วคำนึกถึงสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา