คนไทยดู Pornhub ติดอันดับ 10 ของโลก! เป็นผู้หญิงเข้าชมถึง 31%

ส่องสถิติทราฟิกเข้าชมเว็บไซต์ Pornhub ประจำปี พบว่าเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเข้าชมสูงที่สุดในโลก ส่วนประเทศไทยไม่น้อยหน้าติดอันดับ 10 ของโลกเช่นกัน

Photo : Shutterstock

Pornhub เปิดเผยสถิติ ประจำปี จัดอันดับ 20 เมืองที่มีการเข้าชมเว็บไซต์มากที่สุด พบว่าเมืองนิวยอร์กติดอันดับ 1 มีประชากรทั้งหมด 8.5 ล้านคน ตามมาด้วยกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษติดอันดับ 2 มีประชากรทั้งหมด 8.1 ล้านคน ส่วนปารีสติดอันดับ 3 เป็นเมืองที่มีประชากรเพียง 2.1 ล้านคนเท่านั้น แสดงว่าคนปารีสนิยมดูหนังโป๊กันมากเลยทีเดียว

ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีถึง 7 เมืองที่ติดท็อป 20 อันดับ ได้แก่ New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, Washington DC และ Atlanta ในขณะที่ออสเตรเลียมี 3 เมืองที่ติดอันดับ ได้แก่ Sydney, Melbourne และ Brisbane

ประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นเรื่องหนัง AV ก็ติดอันดับ 2 เมือง ได้แก่ Osaka และ Yokohama ซึ่ง 20 อันดับแรกนี้คิดเป็นสัดส่วน 16.8% ของทราฟิกที่เข้าชมเป็นประจำทุกวัน

ส่วนประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้า ชาวกรุงเทพฯ ติดที่อันดับ 10 มีการรับชมเฉลี่ย 11.52 นาทีในแต่ละครั้ง

เวลาเฉลี่ยในการชม Pornhub ของทั่วโลกในแต่ละครั้งอยู่ที่ 10.13 นาที ในบรรดา 20 เมืองที่ติด 20 อันดับแรก เมือง Seoul ประทเศเกาหลีใต้มีการรับชมมากที่สุดในโลกอยู่ที่ 12.15 นาที ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นมีการรับชมแบบมาไวไปไวประมาณ 8 นาที

ที่น่าสนใจคือยุคนี้มีสัดส่วนของผู้หญิงที่เข้าชม Pornhub สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เมือง Warsaw ประเทศโปแลนด์มีสัดส่วนผู้หญิงถึง 34% ในประเทศไทยสูงถึง 31% เช่นกัน

ช่องทางในการรับชมส่วนใหญ่มาจากสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต พบว่าเมือง Dallas มีการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนในสัดส่วนสูงที่สุดที่ 94% ส่วนประเทศไทยมีสัดส่วน 89%

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Ratinun Chaiwiboolvech | Content Editor | Marketing | Retail | Media | Liverpool ratinun.tk@gmail.com