Work From Home อย่างไร ไม่ให้หมดไฟ | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  Work From Home อย่างไร ไม่ให้หมดไฟ | BI Podcast
  Loading
  /

  ช่วงนี้หลายคน Work From Home กันมาได้เกือบเดือนแล้ว (บางคนอาจจะเกินเดือน) บอกเลยว่า ท่ามกลางสถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ มีโอกาสจิตตกกันได้ง่ายๆ ยิ่งทำงานจากที่บ้านบางทีก็จะส่งผลต่อจิตใจกันได้ และเป็นต้นเหตุนำไปสู่สภาวะหมดไฟ

  Brand Inside Podcast เลยมาชวนคุยกันว่า ถ้าทำงานจากที่บ้าน ควรบริหารจัดการตัวเองอย่างไร ไม่ให้หมดไฟ

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย