แบรนด์ กับ จุดยืนทางสังคม | BI Podcast

  แบรนด์ กับ จุดยืนทางสังคม | BI Podcast
  Brand Inside Podcast

   
   
  00:00 /
   
  1X
   

  กระแสการเรียกร้องให้แบรนด์แสดงจุดยืนทางสังคมกำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ตั้งแต่การปฏิเสธไม่ลงโฆษณากับ Facebook จนถึงการแสดงจุดยืนด้านอื่นๆ เช่น การต่อต้านการเหยียดสีผิว และอีกหลากหลายเรื่องราว แบรนด์ทั้งหลายจะคิดแต่มุมธุรกิจ ผลิตสินค้าและบริการออกมาขายเพื่อทำรายได้และกำไรอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป

  Brand Inside Podcast เลยถือโอกาสชวนคุยต่อมาถึงประเทศไทยว่า คนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญและสนใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน แบรนด์ที่แสดงจุดยืนทางสังคม มีโอกาสเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคมากกว่าหรือไม่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากน้อยแค่ไหน

  เรื่องนี้ ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงการทำ CSR ที่อาจเริ่มมีคนรู้สึกแล้วว่า ไม่ได้สร้างประโยชน์กับสังคม เป็นแค่การสร้างภาพตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้ แล้วทำอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย