เมื่อการ “เดิน”​ คือ Super Power | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  เมื่อการ "เดิน"​ คือ Super Power | BI Podcast
  /

  Brand Inside Podcast ชวนคุยเรื่องการ “เดิน” ที่ว่ากันว่า เป็น Super Power มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า การเดิน มีความเกี่ยวพันกับการทำงานของสมอง เชื่อมต่อไปเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการสร้างความสุข ดังนั้นหากเราเดินอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม น่าจะส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น

  เรื่องนี้ยังเชื่อมโยงไปถึง การวางโครงสร้างเมือง และนโยบายของรัฐบาลได้ด้วย เพราะถ้ารัฐบาลมีการวางผังเมือง วางโครงสร้างเมืองให้ดี สนับสนุนให้คนเดินได้อย่างปลอดภัย ก็มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสุขและสุขภาพของพลเมืองด้วย

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย