Supra, Celica, MR2 รู้จัก 3 พี่น้องรถซิ่งจาก TOYOTA | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  Supra, Celica, MR2 รู้จัก 3 พี่น้องรถซิ่งจาก TOYOTA | BI Podcast
  /

  ว่าด้วยเรื่องราวของ 3 พี่น้องรถยนต์สปอร์ตจาก Toyota ประกอบด้วย Supra, Celica และ MR2 ที่ได้เวลากลับมาคืนชีพอีกครั้ง และมีความเป็นไปได้ที่จะมาในแบบรถยนต์ไฟฟ้า มาฟังเรื่องราวของ 3 พี่น้อง ที่มาที่ไป และข่าวลือล่าสุดทั้งหลายที่ปรากฎออกมา

  เชิญฟัง Brand Inside Podcast ได้เลยครับ

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย