Smart Farmer ในยุค Digital Agricuture ของ dtac | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  Smart Farmer ในยุค Digital Agricuture ของ dtac | BI Podcast
  /

  เรื่องของ Smart Farmer เป็นอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงมาสักพัก แต่ทำอย่างไรจึงเป็น Smart Farmer ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานได้จริงๆ เกิดประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ใช่แค่โครงการสั้นๆ ที่ไม่เกิดผล

  ดีแทค เป็นผู้ที่อาสาเข้ามาเริ่มต้น โดยสร้างกลุ่มที่เรียกว่า Young Smart Farmer ขึ้น โดยคัดเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแกนนำในการเข้าไปกระจายแนวคิดและวิธีการให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในพื้นที่ และเริ่มสร้าง Community เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน

  จะเป็น Smart Farmer ได้ ไม่ใช่แค่ใช้แอพฯ ใช้เว็บ ใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผสมผสานองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้งานร่วมกัน นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และการจะทำให้เกิดขึ้นจริงในระยะยาว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย

  เรื่องราวต่างๆ ฟังได้จาก Brand Inside Podcast ตอนนี้ ถอดมาจากงาน Blognone tomorrow 2019

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย