หาดใหญ่ กรณีศึกษา Smart City กับโอกาสการขยายผลไปเมืองอื่นๆ ทั่วไทย | BI Podcast

  หาดใหญ่ กรณีศึกษา Smart City กับโอกาสการขยายผลไปเมืองอื่นๆ ทั่วไทย | BI Podcast
  Brand Inside Podcast

   
   
  00:00 /
   
  1X
   

  Brand Inside Podcast ชวนฟัง เรื่องราวของ Smart City Case Study หาดใหญ่ เรื่องราวที่คนหาดใหญ่จะต้องสนใจ

  Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่ได้ยินมาตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองมาตอบโจทย์ 3 เรื่องหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ

  เรื่องของเทคโนโลยี ก็จะเน้นในส่วนของ IoT และ Data มาช่วยให้เมืองดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้น แต่คำถามคือ ประเทศไทย มีการดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว มีเมืองไหนบ้างที่เริ่มมีการพัฒนาแล้ว

  ครั้งนี้ Cisco และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการนำร่องที่ หาดใหญ่ โดยเลือกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมาพัฒนา Smart City ให้เกิดขึ้น และขยายผลให้เมืองรอบๆ มาศึกษาและเลือกส่วนที่ตรงกับความต้องการไปพัฒนาเมืองของตัวเอง

  สิ่งสำคัญคือ อุปสรรคในการพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงบประมาณ ทั้งการสนับสนุนจากส่วนกลาง และการสร้างรายได้เพื่อให้อยู่ต่อได้ด้วยตัวเอง

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย