ยาวไปไม่อ่าน ผลเสียของการอ่านแบบ Skimming | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  ยาวไปไม่อ่าน ผลเสียของการอ่านแบบ Skimming | BI Podcast
  Loading
  /

  การอ่าน คือ พื้นฐานสำคัญของความรู้ แต่ด้วยสภาพ Over Information ข้อมูลที่มีมันเยอะจนล้น แล้วยังมีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบมาแย่ง “เวลา” ของเราไปอีก ทำให้เวลาในการอ่านของเราลดน้อยลง และหลายคนก็เรียนรู้ที่จะอ่านแบบ Skimming

  Brand Inside Podcast ครั้งนี้ชวนคุยเรื่องการอ่านแบบ Skimming ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เมื่อเทียบกับการอ่านแบบ Deep Reading จะดีกว่ามั้ย แล้วในโลกยุคที่ข้อมูลมีอยู่ทุกหนแห่งแบบบนี้ เราจะปรับตัวกับการอ่านอย่างไร เป็นคำถามที่คนรุ่นใหม่ต้องให้ความสนใจ

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย