การซื้อกิจการในต่างประเทศ เงื่อนไขที่รัฐต้องใส่ใจอย่างยิ่ง | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  การซื้อกิจการในต่างประเทศ เงื่อนไขที่รัฐต้องใส่ใจอย่างยิ่ง | BI Podcast
  /

  เรื่องเกี่ยวกับการซื้อ ควบรวม กิจการในต่างประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐให้ความสำคัญอย่างย่ิง เพราะหลายครั้งจะมีผลต่อการผูกขาดทางการค้า หรือส่งผลให้การแข่งขันลดลง หรือส่งผลให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ ทำให้หน่วยงานรัฐที่ดูแลด้านนี้ต้องเข้าไปแทรกแซง บังคับ หรือกำหนดเงื่อนไข

  อย่างที่รู้กันดีว่า การแข่งขันทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ ซึ่ง Brand Inside Podcast ครั้งนี้จะหยิบยกกรณีศึกษาในต่างประเทศหลายๆ กรณีมาเล่าให้ฟัง พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับกรณีในประเทศไทย ซึ่งมี สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านนี้โดยตรง

  การจะซื้อกิจการในต่างประเทศนั้น หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ทำหน้าที่เพียงชี้ว่าทำได้หรือไม่ได้เท่านั้น แต่มีการศึกษาว่า หากต้องการควบรวมกิจการจริงๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่าง เพื่อรักษาการแข่งขันและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคนั่นเอง นี่คือ หัวใจสำคัญ

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึง Apple Podcast, iTunes และ Google Podcast โดยกดค้นหาที่ Brand Inside Thailand ด้วยนะครับ