Post COVID World โลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไร | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Post COVID World โลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไร | BI Podcast
  /

  โลกหลัง COVID-19 จะเป็นอย่างไร ถ้าจะว่าไปแล้ว COVID เหมือนเป็นตัวเร่ง (Acceleration) ที่ทำให้กระบวนการ Disruption ที่เดิมเกิดในภาคธุรกิจ ขยายวงเกิดขึ้นไปทุกส่วนโดยเฉพาะพฤติกรรมของคน และยังเกิดขึ้นในอัตราเร่ง จนกลายเป็นคำถามว่า แล้วโลกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

  Brand Inside Podcast เลยขออนุญาตหยิบยกงานเขียนของ ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด ของ SCB ในชื่อเดียวกันนี้มาอ้างอิง ขยายความ และเล่าสู่กันฟังผ่านทาง Podcast

  อะไรคือ การผงาดของ Super App, การลดบทบาทของที่ตั้งร้านค้า, ความสำคัญของหุ่ยนต์และเครื่องจักร, การล่มสลายของคนที่ไม่ปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว, การล่มสลายของระบบ Sharing และ ผู้นำภายใต้วิกฤตควรเป็นอย่างไร ทั้งหมดนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal ในสังคมมนุษย์

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย