แนวคิด PASSION 2025 พิชิตอาเซียนของไทยเบฟ | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  แนวคิด PASSION 2025 พิชิตอาเซียนของไทยเบฟ | BI Podcast
  /

  ปีนี้คือครบกำหนด VISION 2020 ที่ไทยเบฟวางแผนระยะยาวไว้ จึงมีการแถลงทิศทางครั้งใหม่ในชื่อ PASSION 2025 เพื่อกำหนดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ไทยเบฟ จะเป็นอย่างไรต่อไป

  สำหรับ PASSION 2025 ได้กำหนดแกนหลักไว้ 3 ส่วน ได้แก่
  1. Build สร้างสิ่งใหม่
  2. Strengthen รักษาจุดแข็ง
  3. Unlock ปลดล็อกพลัง

  ทั้ง 3 แกนหลักนี้จะปรากฎใน 4 ธุรกิจหลักของไทยเบฟ ได้แก่
  1. สุรา
  2. เบียร์
  3. เครื่องดื่ม Non-Alcohol
  4. อาหาร

  รายละเอียดเป็นอย่างไร เชิญรับฟัง

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย