เพราะ “คน” คือหัวใจ วิธีการบริหารองค์กรแบบ Google | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  เพราะ "คน" คือหัวใจ วิธีการบริหารองค์กรแบบ Google | BI Podcast
  /

  โควิด ทำให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบ เลิกกิจการ หยุดชั่วคราว เลิกจ้าง ทำงานจากบ้าน แม้แต่ Google ที่เป็นองค์กรธุรกิจระดับโลกที่คนทั่วโลกอยากทำงานด้วย ก็ยังได้รับผลกระทบ มีการลดจำนวนพนักงานจ้างใหม่ลง และมีการเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นต้น

  Brand Inside Podcast เลยถือโอกาสนี้ ชวนคุยเรื่องการทำงานของ Google มาดูกันว่าการที่ Google ให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นอย่างไร ตั้งแต่การคัดเลือก การบริหารจัดการ การพัฒนา และการยกระดับเพื่อเป็นหัวหน้างาน ซึ่งนอกจากองค์กรจะนำไปประยุกต์ใช้ได้แล้ว ทุกคนสามารถนำไปใช้กับชีวิตส่วนตัวได้ด้วย

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย