อย่ากลัวการเป็นเป็ด เพราะศตวรรษ 21 ต้องการเป็ดที่รู้กว้าง | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  อย่ากลัวการเป็นเป็ด เพราะศตวรรษ 21 ต้องการเป็ดที่รู้กว้าง | BI Podcast
  /

  คำว่าเป็นเป็ดแต่เดิมค่อนข้างเป็นความหมายเชิงลบ เพราะหมายถึงคนที่ทำอะไรได้หลายๆ อย่าง แต่ไม่เด่นสักอย่าง เทียบได้กับเป็ด ที่ลงน้ำได้ เดินได้ บินได้ แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญเลยสักอย่าง

  แต่ปัจจุบัน แนวคิดเรื่องเป็ดอาจจะเปลี่ยนไป เพราะสังคมต้องการคนที่มีความรู้รอบด้าน นั่นแปลว่า เราจงอย่ากลัวที่จะเป็นเป็ด แต่ก็ให้เป็นเป็ดที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 นี้

  เป็ดที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงคนที่มีความรู้รอบด้าน อาจจะไม่โดดเด่น แต่ก็ทำอะไรหลายๆ อย่างได้ดี ที่สำคัญคือ ต้องมาพร้อมกับทัศนคติเชิงบวก ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เพราะยุคนี้ไม่แน่ว่า รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่รอดก็ได้

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย