ถอดบทเรียนประเทศตัวอย่างในการจัดการโควิด-19 | BI Podcast

  ถอดบทเรียนประเทศตัวอย่างในการจัดการโควิด-19 | BI Podcast
  Brand Inside Podcast

   
   
  00:00 /
   
  1X
   

  สถานการณ์โควิด-19 ค่อยๆ ผ่อนคลายลง แต่ก็ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพราะอาจกลับมารุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ Brand Inside ชวนไปฟังเรื่องราวของประเทศที่มีการจัดการโควิดได้ดี จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จำกัดการติดเชื้อ จนบางประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มและประกาศชัยชนะเหนือโควิดได้แล้ว

  อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถจัดการโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปหาคำตอบด้วยกัน

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย