คลินิกแก้หนี้ ทางออกสำหรับคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  คลินิกแก้หนี้ ทางออกสำหรับคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว | BI Podcast
  /

  ใครมีหนี้สินที่เรียกว่า หนี้เสีย หรือ NPL ซึ่งแปลว่า ไม่ชำระหนี้เกิน 90 วัน ต้องฟังทางนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีโครงการ คลินิกแก้หนี้ เพื่อช่วยให้คนที่อยากแก้ไขแก้ตัว ได้มีเครื่องมือช่วย โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด หรือ SAM เข้ามาช่วยเหลือ

  สำหรับ คลินิกแก้หนี้ เป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง ทำอย่างไรจึงจะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้บ้าง มาฟังรายละเอียดไปพร้อมกันได้เลย

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึง Apple Podcast, iTunes, Spotify และ Google Podcast โดยกดค้นหาที่ Brand Inside Thailand หรือ Brand Inside Podcast ด้วยนะครับ