Skills for 21st Century ทักษะยุคใหม่คือการรับมือความเปลี่ยนแปลง | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  Skills for 21st Century ทักษะยุคใหม่คือการรับมือความเปลี่ยนแปลง | BI Podcast
  Loading
  /

  Skills for 21st Century Workforce หรือ “ทักษะการทำงานที่จำเป็นในอนาคต” โดยสปีกเกอร์ที่ป็นตัวจริงด้านการพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพให้คนทำงาน อย่าง คุณอรัญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director ของ SEAC และคุณภคพรรค์ วัลลศิริ Country Manager ของ Gallup

  Brand Inside Podcast จากงานสัมมนาเชิงธุรกิจ Brand Inside Forum 2020: New Workforce

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย