กลยุทธ์การดูแล “คน” ของ AIS | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  กลยุทธ์การดูแล "คน" ของ AIS | BI Podcast
  /

  เรื่อง HR หรือ Human Resource เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาก เพราะนี่คือยุคดิจิทัล ที่หลายธุรกิจถูก Disrupt และตัวแรงงานเองก็กำลังถูกท้าทายโดน AI คำถามคือ HR ต่อไปจะเป็นอย่างไร

  Brand Inside Podcast ชวนฟังตอนพิเศษ สัมภาษณ์ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม CHRO แห่ง AIS ที่บอกว่า HR จะทำหน้าที่แม่บ้าน ดูแลคนแบบ ขาด ลา มาสาย เงินเดือน แค่นี้ไม่ได้แล้ว และได้ลงมือเปลี่ยนองค์กรตั้งแต่ประมาณ 5 ปีที่แล้ว พร้อมกับบอกว่า HR ที่ดีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน จากนั้นจึงส่งต่อให้คนในองค์กรเปลี่ยนตาม

  นี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่องค์กรทุกระดับในไทยต้องลงมือทำทันที องค์กรจะเดินหน้าไปทางไหน คนในองค์กรต้องพัฒนาไปทางนั้น ดังนั้น HR ต้องยกระดับเป็นหน่วยงานแนวหน้าในการค้นหาและพัฒนาคน

  บอกได้คำเดียวว่า ตอนนี้ ฝ่าย HR ควรฟังเพื่อปรับตัว พนักงานทุกคนก็ควรฟังเพราะต้องปรับตัว ผู้บริหารยิ่งน่าฟังเพราะต้องวางแนวทาง

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย