996.ICU วัฒนธรรมการทำงานหนัก ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคนี้ | BI Podcast

996.ICU คือ การทำงานหนักแบบ 9am ถึง 9pm และ 6 วันต่อสัปดาห์ เกิดเป็นการประท้วงของโปรแกรมเมอร์ในประเทศจีน และเป็นคำถามว่า เราควรทำงานหนักขนาดนั้นอยู่หรือไม่ และควรพัฒนาตัวเองอย่างไรต่อไป