สรุป 8 ยุทธศาสตร์ ทรานส์ฟอร์มประเทศไทยในสายตา ศุภชัย เจียรวนนท์ | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  สรุป 8 ยุทธศาสตร์ ทรานส์ฟอร์มประเทศไทยในสายตา ศุภชัย เจียรวนนท์ | BI Podcast
  /

  ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายในหัวข้อ “THAILAND 2020 โอกาสการค้า การลงทุน” ในงานสัมมนา THAILAND 2020 ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่ง Brand Inside Podcast หยิบมาเล่าให้ฟัง

  อันดับแรกได้พูดถึง Mega Trend ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า 7 ด้าน ประกอบด้วย

  1. Digital Connectivity & Convergence
  2. Infrastructure Development
  3. Urbanization
  4. Health Wellness Well-Being
  5. Bricks and Click
  6. Social Trend
  7. New Business Model

  หลังจากรู้เรื่อง 7 Mega Trend แล้ว ก็ถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทย นั่นคือ 8 ยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับ Mega Trend ที่จะช่วยทรานส์ฟอร์มประเทศไทย ประกอบด้วย

  1. Economic Zoning
  2. Infrastructure
  3. Education Innovation Hub
  4. Agriculture Transformation
  5. SMEs Transformation
  6. Tech Startup
  7. EEC and Big Boy
  8. Partnerships

  ศุภชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ทำธุรกิจต้องตระหนักไม่ใช่ตระหนกแต่ต้องตื่นรู้ หมายถึง รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร แม้ว่าเราจะไม่สามารถกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ แต่หากเราปรับกรอบความคิดเราจะสามารถกำหนดอนาคตของเราได้

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย