4WD กับ AWD แตกต่างกันอย่างไร | BI Podcast

  4WD กับ AWD แตกต่างกันอย่างไร | BI Podcast
  Auto Inside

   
   
  00:00 /
   
  1X
   

  4WD กับ AWD แตกต่างกันอย่างไร Brand Inside Podcast ชวนคุยทำความเข้าใจระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4WD กับ AWD เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อรถ SUV

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย