4 เรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้ช่วง COVID-19 จาก McKinsey | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  4 เรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้ช่วง COVID-19 จาก McKinsey | BI Podcast
  /

  Brand Inside Podcast ชวนคุยเรื่องการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยนำ 4 เรื่องที่ต้องรู้โดย Mckinsey บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวบรวมมาให้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดย 4 เรื่องประกอบด้วย

  1. การปรับตัวรับสถานการณ์เฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุวิกฤตไม่คาดคิดขึ้น
  2. ความยืดหยุ่นในการรับมือระหว่างที่สถานการณ์กำลังดำเนินไป
  3. ทำอย่างไรธุรกิจจะยังอยู่รอดได้หลังเกิดวิกฤต
  4. การปรับตัวเพื่อรับกับวิกฤตในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นอีก

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย