Ping An สนใจที่จะซื้อกิจการของ Prudential ในทวีปเอเชียทั้งหมด

กลุ่มประกันชีวิตในทวีปเอเชียอาจเป็นที่คึกคักอีกครั้ง เมื่อ Ping An สนใจที่จะซื้อธุรกิจประกันชีวิตในทวีปเอเชียของ Prudential ถ้าหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆ จะทำให้ Ping An กลายเป็นผู้เล่นใหญ่ในตลาดประกันชีวิตระดับโลกทันที

ภาพจาก Shutterstock

Ping An ยักษ์ใหญ่การเงินและประกันชีวิตของประเทศจีนสนใจที่จะซื้อธุรกิจประกันภัยในทวีปเอเชียจาก Prudential ถ้าหากการซื้อกิจการเกิดขึ้นจริงๆ จะกลายเป็นการทำลายสถิติซื้อกิจการต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทจีนในรอบหลายปี

ล่าสุดทาง Ping An สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการ รวมไปถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน นอกจากนั้นยังมีการเริ่มต่อสายคุยกับธนาคารในประเทศจีนเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้

สำหรับ Ping An มีผู้ถือหุ้นใหญ่เช่น รัฐบาลจีน และรวมไปถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP อีกด้วย โดยมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ประมาณ 5.35 ล้านล้านบาท ส่วนทางด้าน Prudential มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.964 ล้านล้านบาท

ตลาดประกันชีวิตในเอเชียยังโตได้อีกมาก

สาเหตุที่ Ping An สนใจที่จะซื้อธุรกิจประกันชีวิตในเอเชียของ Prudential ก็เพราะว่า เมื่อเทียบสัดส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตในเอเชียยังถือว่าน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับประชากร และตลาดในเอเชียยังถือว่าเติบโตได้สูงอีกด้วย

โดยกำไรธุรกิจประกันชีวิตในเอเชียของ Prudential ครึ่งปีแรกเติบโตถึง 14% เมื่อเทียบกับครึ่งปี 2017 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นสัดส่วนรายได้ของทวีปเอเชียในครึ่งปี 2018 คิดเป็น 42% ของบริษัท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วซึ่งสัดส่วนรายได้ในเอเชียนั้นเพียงแค่ 35%

อาคารสำนักงานใหญ่ของ Ping An ที่นคร Shenzhen (ภาพจาก Ping An)

ดีลใหญ่ของจีน

Barrie Cornes นักวิเคราะห์จาก Panmure Gordon & Co ได้วิเคราะห์ถึงมูลค่าของธุรกิจประกันภัยในทวีปเอเชียของ Prudential ว่ามีมูลค่าประมาณ 51,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และถ้าหาก Ping An ซื้อกิจการจริงๆ จะต้องจ่ายแพงกว่านี้อยู่พอสมควร

ถ้าหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆ จะทำให้ Ping An เอาชนะ ChemChina ธุรกิจปิโตรเคมีของจีน ในการซื้อกิจการ Syngenta ซึ่งมีมูลค่า 43,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 ไปได้ แต่อย่างไรก็ดีการซื้อกิจการของ Ping An อาจต้องโดนตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศอังกฤษ หรือประเทศอื่นๆ อีกด้วย

ที่มา –  Bloomberg

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา