ผลสำรวจ Pew Research พบ กว่า 10 ประเทศทั่วโลกไม่ปลื้มจีนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

เรื่องประเทศอื่นๆ ไม่ชอบจีน ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ผลสำรวจจาก Pew Research ที่พบว่า หลายประเทศไม่ชอบจีนมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ อาจทำให้จีนทบทวนบทบาทตัวเองมากยิ่งขึ้น 

ล่าสุด Pew Research ทำผลสำรวจจาก 14 ประเทศ ดังนี้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สวีเดน แคนาดา ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สเปน ญี่ปุ่น เบลเยียม และเดนมาร์ก พบว่ามีความไม่พอใจและทัศนคติลบต่อจีนมากยิ่งขึ้น 

ความไม่พอใจจีน ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อจีนนี้ เป็นข้อมูลที่สำรวจมาตั้งแต่ปี 2002 ถึงปี 2020 พบว่า 

ความไม่ชอบ ไม่พอใจจีน ทัศนคติเชิงลบ 

 • สำหรับออสเตรเลียความไม่ชอบจีนจากเดิมตั้งแต่ปี 2002 อยู่ที่ 40% พุ่งขึ้นถึง 81% 
 • อังกฤษ จากเดิมอยู่ที่ 16% พุ่งสูงถึง 74%
 • เยอรมนี จากเดิมอยู่ที่ 37% พุ่งไปที่ 71%
 • เนเธอร์แลนด์ จากเดิมอยู่ที่ 34% พุ่งไปที่ 73%
 • สวีเดน จากเดิมอยู่ที่ 40% พุ่งไปที่ 85%
 • สหรัฐอเมริกา จากเดิมอยู่ที่ 35% พุ่งไปที่ 73%
 • เกาหลีใต้ จากเดิมอยู่ที่ 31% พุ่งไปที่ 75%
 • สเปน จากเดิมอยู่ที่ 21% พุ่งไปที่ 63%
 • ฝรั่งเศส จากเดิมอยู่ที่ 42% พุ่งไปที่ 70%
 • แคนาดา จากเดิมอยู่ที่ 27% พุ่งไปที่ 73%
 • อิตาลี จากเดิมอยู่ที่ 61% พุ่งไปที่ 62% (เพิ่มมา 1%)
 • ญี่ปุ่น จากเดิมอยู่ที่ 42% พุ่งไปที่ 86%

ความนิยมชมชอบที่มีต่อจีน

 • ออสเตรเลีย จากเดิมปี 2002 อยู่ที่ 52% ลดลงมาที่ 15% 
 • อังกฤษ จากเดิมอยู่ที่ 65% ลดลงมาที่ 22%
 • เยอรมนี จากเดิมอยู่ที่ 46% ลดลงมาที่ 25%
 • เนเธอร์แลนด์ จากเดิมอยู่ที่ 56% ลดลงมาที่ 25%
 • สวีเดน จากเดิมอยู่ที่ 40% ลดลงมาที่ 14%
 • สหรัฐฯ จากเดิมอยู่ที่ 43% ลดลงมาที่ 22%
 • เกาหลีใต้ จากเดิมอยู่ที่ 66% ลดลงมาที่ 24%
 • สเปน จากเดิมอยู่ที่ 57% ลดลงมาที่ 36%
 • ฝรั่งเศส จากเดิมอยู่ที่ 58% ลดลงมาที่ 26%
 • แคนาดา จากเดิมอยู่ที่ 58% ลดลงมาที่ 23%
 • อิตาลี จากเดิมอยู่ที่ 27% ลดลงมาที่ 38% (สำหรับอิตาลี กลับนิยมจีนเพิ่มขึ้น 11%)
 • ญี่ปุ่น จากเดิมอยู่ที่ 55% ลดลงมาที่ 9%

ความไม่ชอบจีน ไม่พอใจจีนนั้นสัมพันธ์กับความสามารถในการจัดการโรคระบาดโควิด-19 โดยหลายประเทศมองว่าประเทศตัวเองจัดการโควิดค่อนข้างดีอยู่ที่ 73% WHO จัดการดีอยู่ที่ 63% EU จัดการโควิดได้ดีอยู่ที่ 60% จีนจัดการได้แย่อยู่ที่ 61% แต่สหรัฐฯ จัดการแย่กว่าอยู่ที่ 84%

นอกจากนี้ หลายประเทศยังสูญเสียความเชื่อมั่นที่มีต่อประธานาธิบดี Xi Jinping ขาดความมั่นใจต่อสิ่งที่ประธานาธิบดีจีนทำนั้นจะถูกต้องเหมาะสมต่อโลกหรือไม่ สหรัฐฯ ขาดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 27% ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 25% อิตาลีเพิ่มขึ้น 21%

เยอรมนีขาดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 17% เนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 17% อังกฤษเพิ่มขึ้น 16% สวีเดนเพิ่มขึ้น 15% แคนาดาเพิ่มขึ้น 14% ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 11% เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 9% สเปนเพิ่มขึ้น 9% และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3% 

Pew Research ระบุว่า แม้จะกังวลต่อความยิ่งใหญ่ของ Xi Jinping แต่หลายประเทศกลับกังวลและขาดความเชื่อมั่นในประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่า ตัวอย่างเช่น เยอรมนีอาจจะไม่มั่นใจในตัว Xi Jinping 78% แต่ไม่มั่นใจในโดนัลด์ ทรัมป์มากถึง 89% ภาพของ Xi Jinping ในเวทีโลกยังดีกว่าภาพของ Donald Trump 

การสำรวจนี้ทำขึ้นตั้งแต่ 10 มิถุนายนถึง 3 สิงหาคมที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่ง 14,276 คน จาก 14 ประเทศ 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบช่วงวัยแล้ว พบว่า คนที่สูงอายุกว่าจะมีมุมมองต่อจีนในด้านลบมากกว่าคนหนุ่มสาว ตัวอย่าง ออสเตรเลียอายุต่ำกว่า 30 ปี ไม่ชอบจีนอยู่ที่ 68% ขณะที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่ชอบจีนอยู่ที่ 86% 

ขณะที่สหรัฐฯ อายุต่ำกว่า 30 ปี ไม่ชอบจีนอยู่ที่ 56% อายุระหว่าง 30-49 ปีไม่ชอบจีนอยู่ที่ 71% อายุ 50 ปีขึ้นไปไม่ชอบจีนอยู่ที่ 81% 

แตกต่างกับเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่น ไม่ชอบจีนในสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกันมาก กล่าวคือ อายุต่ำกว่า 30 ปี ไม่ชอบจีนอยู่ที่ 83% อายุ 30-49 ไม่ชอบจีนอยู่ที่ 84% อายุ 50 ปีขึ้นไปไม่ชอบจีนอยู่ที่ 89% ขณะที่เกาหลีใต้ อายุต่ำก่า 30 ปีไม่ชอบจีน 68% อายุ 30-49 ปี ไม่ชอบจีน 80% และอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่ชอบจีนอยู่ที่ 82%

นอกจากนี้ การจัดการโควิด-19 นั้น พบว่า ส่วนใหญ่มองจีนจัดการโควิดได้ค่อนข้างแย่ ค่าเฉลี่ยกลางของการจัดการแย่อยู่ที่ 61% จัดการดีอยู่ที่ 37%

ในยุโรป มองว่าจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากกว่าสหรัฐ ค่าเฉลี่ยกลางมองว่าจีนมีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 48% สหรัฐฯ อยู่ที่ 35% ญี่ปุ่น 5% และสหภาพยุโรปอยู่ที่ 7%

ความมั่นใจที่ว่า Xi Jinping จะทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมต่อประชาคมโลก พบว่า สหรัฐฯ ไม่มีความมั่นใจเลยอยู่ที่ 55% แคนาดา 47% เดนมาร์ก 51% สวีเดน 56% ฝรั่งเศส 56% เยอรมนี 46% อังกฤษ 47% อิตาลี 33% สเปน 40% เบลเยียม 44% เนเธอร์แลนด์ 41% 

ค่าเฉลี่ยกลางพบว่า ไม่มั่นใจเลยและไม่มั่นใจมากนักอยู่ที่ 76% ส่วนมั่นใจบ้างและมั่นใจมากว่า Xi Jinping จะทำสิ่งที่ดี ถูกต้องเหมาะสมให้แก่โลกอยู่ที่ 21% 

ขณะที่ญี่ปุ่นไม่มั่นใจเลย อยู่ที่ 53% เกาหลีใต้ 41% ออสเตรเลีย 52% ค่าเฉลี่ยกลางรวม 14 ประเทศอยู่ที่ 78% และมั่นใจบ้างและมั่นใจมากรวมอยู่ที่ 19%

ที่มา – Pew Research

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา