หาเพื่อนคลายเหงา ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงในอังกฤษ เติบโตสวนกระแสวิกฤตโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการทำธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าประเภทต่างๆ ที่ต้องปิดตัวลงตามคำสั่งของรัฐบาล หรือปิดเพราะความกังวลต่อสถานการณ์

สัตว์เลี้ยงกลายเป็นเพื่อนยามยากของคน ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาพจาก pixabay.com

ที่ประเทศอังกฤษก็มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดสถานที่สาธารณะบางแห่งเช่นกัน ยกเว้นร้านซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา รวมถึงร้านขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ยังสามารถเปิดร้านตามปกติได้ ซึ่งดูเหมือนว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะไม่ได้สร้างผลกระทบในแง่ลบเพียงอย่างเดียว เพราะบางธุรกิจกลับได้ประโยชน์จากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ร้านขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Pet at Home ในประเทศอังกฤษ ภาพจาก Pets at Home

หนึ่งในนั้นคือธุรกิจร้านขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Pets at Home ที่ได้ประโยชน์จากปริมาณความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนมากขึ้น เนื่องจากคนจำนวนมากต้องอยู่บ้านตลอดเวลาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อรายได้ประจำปีนี้ของ Pets at Home ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม Pets at Home จำเป็นต้องปิดให้บริการบางส่วนที่ไม่จำเป็น เช่น บริการตัดแต่งขนสัตว์ เหลือเพียงส่วนการขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยทั้งของลูกค้า และพนักงาน

ภาพจาก Getty Images

แต่ Richard Hyman นักวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีก มองว่า ความต้องการสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นเป็นเพียงความต้องการชั่วคราว และอนาคตช่วงปี 2020-2021 ยังมีความไม่แน่นอน เพราะธุรกิจร้านค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่อย่างใด

ที่มา – BBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา