PayPal เริ่มเปิดบริการซื้อขายคริปโตในอังกฤษแล้ว รองรับการจ่ายเงินกับร้านค้านับล้านแห่ง

PayPal ประกาศเริ่มให้บริการซื้อ-ขายคริปโตเคอเรนซี่สำหรับลูกค้าในประเทศอังกฤษแล้ว ซึ่งถือเป็นประเทศที่สองนอกจากสหรัฐอเมริกาที่มีบริการนี้

บริการคริปโตเคอเรนซี่

ด้วยบัญชีกว่า 403 บัญชีทั่วโลก PayPal ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินออนไลน์แนวหน้าของโลกที่มีบริการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่

โดยนอกจากจะซื้อ-ขายคริปโตฯ ในบัญชีของ PayPal แล้ว ยังสามารถใช้จ่ายกับร้านค้านับล้านในระบบที่รับคริปโตฯ อีกด้วย

ในประเทศอังกฤษเอง บริการของ PayPal จะเข้าไปแข่งขันกับผู้ให้บริหารคริปโตฯ ต่างๆ เช่น Coinbase Global รวมถึงสตาร์ทอัพฟินเทคอีกหลายรายอย่าง Revolut เป็นต้น

การรับมือดิจิทัลเคอเรนซี่

ทาง PayPal หวังว่าการขยายขอบเขตการบริการครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนทั่วโลกหันมาสนับสนุนการใช้ดิจิทัลเคอเรนซี่มากขึ้น รวมถึงเป็นการเตรียมเทคโนโลยีของบริษัทตัวเองให้พร้อมกับการรับมือดิจิทัลเคอเรนซี่ใหม่ๆ ที่อาจจะถูกปล่อยออกมาจากธนาคารกลางหรือบริษัทต่างๆ ในอนาคต

Jose Fernandez da Ponte รองประธานและผู้จัดการด้านคริปโตฯ ของ PayPal กล่าวว่า “พวกเราตั้งใจทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐของทั้งอังกฤษและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อช่วยวางแผนและเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดจากดิจิทัลเคอเรนซี่ในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจโลกและในเชิงพาณิชย์”

สรุป

ถึงแม้ว่าคริปโตเคอเรนซี่จะถูกกำกับขอบเขตมากขึ้นจากภาครัฐทั้วโลก แต่ผู้ให้บริการทางการเงิน ทั้งเอกชนและภาครัฐ จะต้องหันมาให้ความสนใจแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดิจิทัลเคอเรนซี่ต่างๆ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว

ที่มา – Reuters

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา