ปฏิบัติการคืนหอย! ร้านอาหารในอเมริกา ร่วมคืนเปลือกหอยนางรม ลงสู่มหาสมุทร ฟื้นฟูแนวปะการัง

ร้านอาหารในอเมริกาให้ความร่วมมือกับองค์กรที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งคืนเปลือกหอยนางรมลงสู่มหาสมุทร เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ถูกทำลายลงไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Photo: Pixabay

ยิ่งให้ ยิ่งได้! คืนเปลือกหอย = หอยเติบโต

Alabama Coastal Foundation (ACF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบริษัทจัดการของเสียในเมือง Mobile รัฐ Alabama ของสหรัฐอเมริการ่วมมือกันทำปฏิบัติการคืนหอยนางรม โดยจะไปรับเปลือกหอยนางรมเปล่าจากร้านอาหาร แล้วนำมาลงสู่มหาสมุทรเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง นับจนถึงปัจจุบันนี้ส่งกลับไปคืนไปแล้วกว่า 2.8 ล้านชิ้น

ส่วนที่ต้องเป็นร้านอาหารในแถบนี้ เนื่องจากร้านอาหารในบริเวณชายฝั่งอ่าวของสหรัฐอเมริกา (Gulf Coast of the United States) ที่ประกอบไปด้วยรัฐ Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, และ Florida สามารถผลิตหอยนางรมได้ 500 ล้านปอนด์ต่อปี และหอยนางรมที่ผลิตได้ในบริเวณนี้ยังคิดเป็น 67% ของหอยนางรมที่บริโภคในอเมริกาอีกด้วย

แผนที่แสดงบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวของสหรัฐอเมริกา (Gulf Coast of the United States) ที่ประกอบไปด้วยรัฐ Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, และ Florida Photo: Wikipedia

Mark Berte ผู้อำนวยการบริหารของ ACF บอกว่า “โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการที่องค์กรของเราขับรถไปเก็บเปลือกหอยนางรมตามร้านอาหารไม่กี่ร้าน แต่ตอนนี้มีร้านอาหารกว่า 29 แห่งให้ความร่วมมือแล้ว”

แม้ว่าองค์กรที่ดูแลจะไปตามเก็บเปลือกหอยนางรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ยินดีจ่ายเงินเป็นค่าบริการ เพราะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการกับขยะในร้านของตนเอง

สำหรับการคืนเปลือกหอยนางรมลงสู่มหาสมุทร จะทำให้หอยนางรมที่มีชีวิตมีที่ยึดเกาะเพิ่มมากขึ้น เพราะหอยนางรมจะเติบโตได้ต้องยึดเกาะกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น หิน แต่ในช่วง 10 ปีหลังมานี้ นอกจากการบริโภคในปริมาณที่สูงแล้ว เรื่องโรคและมลพิษได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนวปะการังหอยนางรมถูกทำลายไปมากกว่า 85% เอาเข้าจริง ปัญหาหลักส่วนหนึ่งมาจากการรั่วไหลของน้ำมันจากเหตุการณ์ Deepwater Horizon ในปี 2010 ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดในอ่าวเม็กซิโก

Photo: Pixabay

ถึงที่สุดแล้ว โครงการคืนหอยนางรมลงสู่มหาสมุทรเพื่อฟื้นฟูปะการังนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายการสื่อสารในประเด็นเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” ให้กว้างขวางขึ้นอีก เพราะสิ่งที่สำคัญคือบริษัทต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงร้านอาหารเท่านั้น จะต้องตระหนักถึงการทำธุรกิจในรูปแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต

ที่มา – Fast Company

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา