โอกาสการลงทุนหุ้นเวียดนาม ผ่านกองทุน SSI-SCA 

นักลงทุนในประเทศไทย เริ่มมีโอกาสลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นเวียดนามตั้งแต่ปี 2560 โดยกองทุนแรกที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนได้แก่ KT-CLMVT-A (จดทะเบียน 28 กุมภาพันธ์ 2560) และหลังจากนั้นก็เริ่มมีกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเวียดนามอย่างเดียว โดยเริ่มจากกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A (จดทะเบียน 16 ตุลาคม 2560) จนมาถึงกองทุนล่าสุดที่นอกจากจะมีนโยบายลงทุนในเวียดนามแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีก อย่าง ASP-VIETRMF

อย่างไรก็ตาม การลงทุนผ่านกองทุนรวมในประเทศเวียดนามที่ผ่านมา กลับสร้างความลำบากใจให้กับบรรดานักลงทุนชาวไทยเนื่องจากผลการดำเนินงานออกมาไม่เป็นที่ประทับใจเท่าที่ควร ซึ่งได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมและแก้ได้ยาก เช่น 

  1. ความผันผวนสูงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของตลาดชายขอบ (Frontier Market) 
  2. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินบาท THB แข็งเมื่อเทียบกับค่าเงินดอง VND) ซึ่งป้องกันความเสี่ยงได้ยาก
  3. ไม่สามารถซื้อหุ้นได้ในราคาและปริมาณที่ต้องการเนื่องจากติดเพดานการถือครองหุ้นต่างชาติ (Foreign Ownership Limits)
  4. ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ลึกเพียงพอ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างหนักในหุ้นบางบริษัท 

จะดีกว่ามั้ย หากว่าเรามีทางเลือกที่สามารถลดปัจจัยเหล่านี้ลงได้บางส่วน เช่น ไม่ติดข้อจำกัดการถือครองหุ้นต่างชาติ และ การที่ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ลึกเพียงพอ 

ทำความรู้จักกับ SSI-SCA

SSI-SCA ย่อมาจาก SSI Sustainable Competitive Advantage Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศสัญชาติเวียดนาม ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามบริหารโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนาม ซึ่งเราสามารถลงทุนผ่านตัวแทนการตลาดและจัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

การลงทุนใน SSI-SCA นั้นเป็นการ ลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการบริหารพอร์ตลงทุนมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยัง มีความรู้และมีข้อมูลตลาดเชิงลึก การที่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนทุกคนพูดภาษาเวียดนามอาศัยและดำรงชีพอยู่ในประเทศเวียดนามทำให้ขจัดอุปสรรคทางภาษาและความเข้าใจในระบบความคิด วัฒนธรรมและการเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนนักลงทุนรายย่อยทั้งในและต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างชาติและ SSI-SCA ซึ่งใช้วิธีลงทุนแบบเน้นคุณค่าจึงทำให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผู้บริหารกองทุนที่เป็นคนเวียดนาม

สัดส่วนการลงทุนของ SSI-SCA (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562)

การซื้อขายกองทุน: นักลงทุนสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน (แต่ไม่แนะนำให้ลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น)

กรอบเวลาในการซื้อกองทุน

กรอบเวลาในขายซื้อกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

  1. Subscription Fee and Administration Fee: 1.25% – 1.75% (Upfront) ประกอบไปด้วย Administration Fee 1% และ Subscription Fee ตามมูลค่าการซื้อกองทุนดังนี้ (*1 พันล้านดอง ประมาณ 1.4 ล้านบาท)
  2. Management Fee: 1.5% ของ NAV
  3. Redemption Fee: 0-1.25% คิดตามระยะเวลาการถือครองกองทุน ได้แก่

มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ: 100,000 บาท

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.trinityquicktrade.com/th/Knowledge/SSISCA/21

SSI-SCA ถือเป็นอีก 1 ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นเวียดนามเป็นการลงทุนใน Frontier Market ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลงทุน และโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

ณัฐ เลิศมงคล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล ภารกิจของ ณัฐ ใน BrandInside.asia คือ การนำทุกท่านเข้าสู่โลกของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยการให้ความรู้พร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด ให้ท่านได้เห็นถึงข้อดี โอกาส ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม