รู้จัก OmniMeat ผู้ผลิต Plant-based Meat ที่เริ่มจากดูแลสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตยั่งยืน

ตลาด Plant-based Meat ในประเทศไทยยังเป็นกระแสต่อเนื่อง ลองทำความรู้จัก OmniMeat ผู้ผลิต Plant-based Meat อีกรายที่ทำตลาดในไทย และชูเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

omnimeat

Omnimeat ที่เริ่มต้นจากการรักษาสิ่งแวดล้อม

Plant-based Meat หรือเนื้อจากพืช เป็นหนึ่งในประเภทของ Plant-based Food ที่ประกอบด้วย Plant-based Milk หรือนมจากพืช, Plant-based Meal หรืออาหารสำเร็จจากพืช และ Plant-based Meat ซึ่งอย่างหลังมีผู้เล่นทั้ง Startup และธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ ลงสนามมาชิงส่วนแบ่งที่กำลังเติบโต

Green Monday องค์กรจากฮ่องกงคือหนึ่งในผู้เล่นที่ลงสนามนี้ เพราะนอกจากเห็นโอกาสการเติบโต ยังมองเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกแกนในการทำธุรกิจ หลังพบว่า เนื้อหมูถูกบริโภคมากที่สุดในจีน คิดเป็นสัดส่วน 65% ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมด แต่การบริโภคมากขนาดนี้ส่งผลเสียต่อภาพรวมสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก

เพราะการเลี้ยงหมูเพื่อตอบโจทย์การบริโภคจำนวนมากจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก, สร้างมลภาวะทางอากาศ, มีการใช้น้ำเยอะ และต้องผลิตอาหารสัตว์จำนวนมาก Green Monday จึงเปิดตัว OmniPork ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อหมูที่ดีต่อสุขภาพ ทำด้วยโปรตีนจากพืช และลดการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างยั่งยืนในปี 2018

omnimeat

ขยายตัวไปมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

หลังจากเปิดตัวไม่นาน OmniPork เริ่มขยายตัวไปในประเทศ 20 ประเทศทั่วโลก ผ่านแนวทางการทำตลาดที่ชูจุดเด่นเรื่องอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยรักษาสุขภาพได้ โดยในประเทศไทยจะทำตลาดภายใต้แบรนด์ OmniMeat วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามการทำตลาดในประเทศไทยมีทั้งความง่าย และความยาก โดยความง่ายคือ คนไทยคุ้นเคยโปรตีนจากพีชอยู่แล้ว ผ่านการรับประทานอาหาร “เจ” แต่การจะให้มารับประทานทุกวันคงยาก OmniMeat จึงพยายามสื่อสารสินค้าให้รับประทานในชีวิตประจำวันได้จริง พร้อมกับความอร่อยที่ผู้บริโภคไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับวัตถุดิบที่ทำจากพืช

นอกจากนี้ OmniMeat ยังพยายามทำตลาดให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ดีที่สุด นอกจากคุณค่าทางโภชณาการที่ดี และรักสุขภาพมากกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วย ซึ่งหลังจากทำตลดในประเทศไทยมา 2 ปี ภาพรวมตลาด Plant-based Meat ที่มีมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย

omnimeat

จากส่วนเล็ก ๆ ในมังสวิรัติ สู่ตลาดที่ยอมรับ

หากเจาะไปที่ภาพรวมตลาด Plant-based Meat ในประเทศไทย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะจากที่สินค้าโปรตีนจากพืชถูกวางจำหน่ายร่วมกับสินค้ามังสวิรัติอื่น ๆ กลายเป็นว่ามีเชลฟ์ของตัวในในซูเปอร์มาร์เก็ต ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้า และผู้บริโภคให้ความสนใจวัตถุดิบนี้มากขึ้น

จุดนี้เอง Plant-based Meat จึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และมีโอกาสเติบโตเทียบเท่ากับ Plant-based Milk เช่นนมถั่วเหลือง หรือถั่วชนิดอื่น ๆ ที่ถูกรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ผ่านการเป็นโปรตีนจากพืชที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลสุขภาพผู้รับประทาน

อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของ Plant-based Meat คือราคา เพราะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ปกติ แต่ส่วนตัวผู้เขียนเชื่อว่า หลังจากนี้ราคาน่าจะค่อย ๆ ลดลง ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้น และผู้บริโภคต้องการรับประทานมากกว่าเดิม ซึ่งก็ต้องรอดูกันว่า OmniMeat จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวแค่ไหน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา